Szukaj w Oknotest.pl

reklama

TREMCO Illbruck MOWO. Pierwszy polski MOWO dom

Grudzień 2012 · WINDMAR

Kuć żelazo póki gorące – mówi znane porzekadło. Nie wysechł jeszcze dobrze atrament po naszej informacji, że system montażu okien w ociepleniu TREMCO illbruck MOWO jest dostępny w Polsce, a już możemy pokazać naszym czytelnikom relację z pierwszego w Polsce, a może i w Europie, wykorzystania systemu MOWO w budynku jednorodzinnym. Mamy pierwszy polski MOWO dom!

Kiedy? Gdzie? Co?

Jeśli przejdzie nowa propozycja Ministerstwa Budownictwa w przyszłym roku zacznie obowiązywać przepis nakazujący wykonywanie montażu okien w nowych budynkach wyłącznie w warstwie ocieplenia. Warto więc, aby inwestorzy zapamiętali datę 20 listopada 2012 roku, bowiem w tym dniu potwierdzona została w praktyce przydatność pierwszego kompletnego systemu montażu okien w ociepleniu - TREMCO illbruck MOWO.

Na zlecenie indywidualnego inwestora, firma WINDMAR z Tczewa wykonała po raz pierwszy w Polsce kompletny montaż okien Vetrex V90+ w warstwie ocieplenia z użyciem elementów systemu MOWO. Wielki szacunek dla Pana Wojtka i jego ekipy, bo łatwo nie było.

Rokitki - plac budowy
Zdjęcie nr 1. Rokitki - plac budowy
Rokitki - plac budowy
Zdjęcie nr 2. Rokitki - plac budowy
Rokitki - plac budowy
Zdjęcie nr 3. Rokitki - plac budowy
Rokitki - plac budowy
Zdjęcie nr 4. Rokitki - plac budowy

Na zdjęciach 1 – 4 pokazujemy poszczególne elewacje pierwszego MOWO domu. Ściany konstrukcyjne z pustaków Porotherm, otwory okienne począwszy od niewielkich klasycznych okien prostokątnych po okna wielodzielne o rozpiętości ponad 3 m, spore ościeża pod balkony typu HKS i HST, a na dodatek narożny wykusz bez filara, w którym trzeba wykorzystać systemowy łącznik kątowy 90o.

Niejedna ekipa montażowa wyłożyłaby się na tym stosując standardową piankę i kotwy, a co tu mówić o wyniesieniu konstrukcji okiennych w warstwę ocieplenia. Na dodatek pora roku i pogoda takie sobie. Dni krótkie, pochmurno, mglisto z temperaturą ok. +5oC, czyli na granicy dopuszczalnego stosowania kleju SP 340. Jednym słowem spore montażowe wyzwanie, co przyznać musi każdy, kto ma o tym minimum pojęcia.

Jak to się robi?

Pisaliśmy już dwukrotnie o systemie MOWO. Artykuł „MOWO” system montażu okien w warstwie ocieplenia” był prezentacją pomysłu TREMCO illbruck. W artykule „MOWO” już w Polsce! W praktyce i sprzedaży” zdaliśmy relację z pierwszego, jeszcze treningowego zastosowania systemu i zorganizowanego ad hoc testu dowodzącego, że klej SP 340, a co za tym idzie także cały system MOWO rzeczywiście może przenosić wielkie obciążenia. Nie będziemy wracać do wszystkich szczegółów technicznych, o których była już mowa, koncentrując się na kilku nowych, naszym zdaniem istotnych zagadnieniach.

Sprawą o podstawowym znaczeniu dla sprawnego przebiegu montażu jest... organizacja placu budowy i systemu pracy. O ile MOWO wybacza drobne odchyłki w prostoliniowości murów konstrukcyjnych, a właściwie nie tyle wybacza, co po prostu je niweluje i poprawia, to nie wybaczy bałaganiarstwa i braku organizacji pracy ekipy montażowej.

MOWO przygotowanie elementów instalacyjnych PR007
Zdjęcie nr 5. MOWO przygotowanie elementów instalacyjnych PR007
MOWO gotowe elementy instalacyjne PR007
Zdjęcie nr 6. MOWO gotowe elementy instalacyjne PR007

Materiały wchodzące w skład systemu do tanich nie należą, dlatego pomyłka w wymiarowaniu elementów lub ich doborze będzie miała swoją wymierną, niemałą wartość. Warto więc pamiętać, aby po obmiarze ościeży poszczególne elementy oznakować zgodnie z ich przeznaczeniem i kolejnością zastosowania.

Poza tym należy trzymać się wytycznych technologicznych firmy TREMCO illbruck, co do sposobu przygotowania podłoży i aplikacji kleju. Jedynym odstępstwem, do którego będziemy czytelników namawiać, to zastosowanie większej ilości łączników mechanicznych mocujących do ściany poszczególne elementy instalacyjne PR 007 i PR 009 w przypadku łączenia ich w zestawy.

Przyjmijcie, że każdy element powinien być mocowany przynajmniej dwoma wkrętami, co nie wynika z braku zaufania do nośności kleju, a jedynie ułatwia zachowanie poziomowania łączonych elementów. Element mocowany na jeden wkręt wykazuje tendencje do przemieszczania się wokół jego osi, co jest przyczyną powstawania nierówności. Niewielkich, ale niepotrzebnych i irytujących, a co gorsza utrudniających późniejszą poprawną instalację listew montażowych stosowanych w progu ram ościeżnic.

Ciekawostką podejrzaną na budowie jest wygląd profili instalacyjnych MOWO PR 007 poddanych dłuższemu oddziaływaniu promieniowania UV.

MOWO wpływ UV na elementy PR007
Zdjęcie nr 7. MOWO wpływ UV na elementy PR007
MOWO wpływ UV na elementy PR007
Zdjęcie nr 8. MOWO wpływ UV na elementy PR007

W materiałach informacyjnych TREMCO illbruck podaje, że elementy instalacyjne PR 007 wykonane są z konglomeratu na bazie poliuretanu. Zwróćcie uwagę na różnice barwy elementów MOWO na zdjęciu nr 7 i 8. Rama na zdjęciu nr 7 wykonana została 10 października 2012, a rama na zdjęciu nr 8 kilkadziesiąt dni później, dokładnie 21 listopada.

Przebarwienia faktycznie wskazują na zawartość PU w masie konglomeratu, ale z całą mocą musimy powiedzieć, że dla parametrów wytrzymałościowych elementu nie ma to żadnego znaczenia, zupełnie inaczej niż ma to miejsce przy stosowaniu klasycznych, uszczelniających pianek PU poddawanych promieniowaniu UV. Jeśli do tej niewątpliwej zalety materiału z jakiego wykonywane są elementy instalacyjne MOWO PR 007 i PR 009 dodać również odporność na promieniowanie UV taśmy rozprężnej TP 652 Trio+ możemy stwierdzić, że okres jaki mija od wbudowania i uszczelnienia okien do chwili wykonania ocieplenia budynku nie ma większego znaczenia dla jakości i trwałości montażu z zastosowaniem systemu.

Kolejna ważna sprawa, to dobór i zastosowanie łączników mocujących elementy instalacyjne MOWO PR 007 i PR 009 do ściany konstrukcyjnej budynku. Podstawowym elementem mocującym jest warstwa kleju SP 340. Łączniki mechaniczne są tylko dodatkowym zabezpieczeniem podnoszącym nośność gotowej „ramy” MOWO oraz czynnikiem stabilizującym pozycję elementów instalacyjnych do czasu uzyskania pełnego wiązania warstwy klejącej.

MOWO element PR007 o łącznej długości ponad 300cm
Zdjęcie nr 9. MOWO element PR007 o łącznej długości ponad 300cm
MOWO rama okna o szerokości ponad 300cm
Zdjęcie nr 10. MOWO rama okna o szerokości ponad 300cm

Na zdjęciu nr 9 widoczny jest dolny, nośny fragment ramy MOWO przygotowany dla dwudzielnej konstrukcji okiennej o szerokości ponad 3 m, składający się z trzech połączonych ze sobą elementów instalacyjnych PR 007. Zdjęcie nr 10 przedstawia od strony zewnętrznej tę samą ramę przygotowaną do montażu okna. Mocowanie elementów MOWO do ściany nośnej wykonanej z Porothermu wymaga szczególnej staranności w doborze łączników mechanicznych.

O tym jak trudno „przykręcić” się do pustaków ceramicznych wiedzą chyba wszyscy montażyści. Niestety wielu z nich nie przeszkadza używać w tym celu najzwyklejszych kołków rozporowych, których skuteczność w takim przypadku jest ograniczona, jeśli nie... żadna.

MOWO łącznik Wurth AMO III
Zdjęcie nr 11. MOWO łącznik Wurth AMO III
MOWO mocowanie elementu PR007 łącznikiem Wurth AMO III
Zdjęcie nr 12. MOWO mocowanie elementu PR007 łącznikiem Wurth AMO III

Profesjonalny montaż wymaga stosowania profesjonalnych materiałów. Pan Wojtek, szef ekipy montażowej firmy WINDMAR mając na względzie między innymi ciężar okien V90+ wykonanych przez Vetrex z kształtowników Alphaline 90 i przeszklonych dwukomorowymi szybami o klasie odporności na włamanie P4 zdecydował się na wykonanie mechanicznych połączeń elementów MOWO ze ścianą nośną przy użyciu dedykowanych do Porothermu śrub Würth AMO III 7,5 x 182 z łbem stożkowym.

Na zdjęciu nr 11 prezentujemy sam łącznik, natomiast na zdjęciu nr 12 staraliśmy się pokazać głębokość na jaką śruba wchodzi w poszczególne komory pustaka. Co najważniejsze, a też doskonale widoczne na zdjęciu, użycie łączników prawidłowo dobranych do materiału konstrukcyjnego ściany nośnej nie powoduje naruszenia struktury materiału z jakiego jest wykonana, w tym przypadku kruszenia wewnętrznych przegród, co z kolei doskonale wpływa na wytrzymałość połączenia poddanego obciążeniom eksploatacyjnym.

MOWO kąty i MOWO gabaryty

Kiedy latem tego roku po raz pierwszy przedstawialiśmy naszym czytelnikom system TREMCO illbruck MOWO, po naszej publikacji tu i ówdzie odezwały się głosy sceptyków, że nie wiadomo jaka jest wytrzymałość elementów, że może dla „zwykłych” okien to będzie dobre, ale co z balkonami i konstrukcjami o nietypowej geometrii. Wtedy nie mieliśmy dowodów na poparcie naszego przekonania, że w tym systemie montażu będzie można osadzić w ścianie prawie każdą konstrukcję okienną, teraz już możemy potwierdzić przydatność i użyteczność MOWO jako dość uniwersalnego systemu montażu. Na początek na kolejnych zdjęciach pokażemy jak wykorzystano system do montażu okna w wykuszu kątowym 90o.

Ościeże dla połączenia kątowego 90 stopni
Zdjęcie nr 13. Ościeże dla połączenia kątowego 90 stopni
MOWO element PR007 połączenie kątowe 90 stopni
Zdjęcie nr 14. MOWO element PR007 połączenie kątowe 90 stopni

Na zdjęciu nr 13 widoczny jest przygotowany do montażu otwór ościeży wraz z gotowymi do klejenia elementami PR 007. Zdjęcie nr 14 pokazuje gotowe, połączone ze sobą pod odpowiednim kątem elementy instalacyjne. Co tu kryć, w tym miejscu ekipa montażowa zaszalała! Równie dobrze można było połączyć odcinki MOWO „na prosto” zamiast zacinać je pod kątem 45o, ale sami przyznacie, że wygląda to efektownie.

MOWO element PR007 połączenie kątowe 90 stopni
Zdjęcie nr 15. MOWO element PR007 połączenie kątowe 90 stopni
MOWO rama dla połączenia kątowego 90 stopni
Zdjęcie nr 16. MOWO rama dla połączenia kątowego 90 stopni

Zdjęcie nr 15 pokazuje to samo połączenie odcinków MOWO uszczelnione klejem SP 340 oglądane z wnętrza budynku. Na zdjęciu nr 16 pokazujemy gotową ramę MOWO przygotowaną do montażu okien Vetrex V90+ łączonych pod kątem 90o.

MOWO montaż ramy ościeżnicy V90+
Zdjęcie nr 17. MOWO montaż ramy ościeżnicy V90+
Uszczelnienie połączenia słupa kątowego 90 stopni
Zdjęcie 18. Uszczelnienie połączenia słupa kątowego 90 stopni

Na zdjęciu nr 17 widoczne jest duże okno stałoszklone zakończone systemowym słupkiem kątowym osadzone już w ramie MOWO. Dla porządku na zdjęciu nr 18 przypominamy, że miejsca połączeń okien w zestawy, także na słupkach kątowych, powinny być dodatkowo uszczelniane taśmą rozprężną.

Słup kątowy Alpha Line 90 z uszczelnieniem połączenia
Zdjęcie nr 19. Słup kątowy Alpha Line 90 z uszczelnieniem połączenia
MOWO połączenie okien pod kątem 90 stopni
Zdjęcie nr 20. MOWO połączenie okien pod kątem 90 stopni

Na zdjęciu nr 19 widoczna jest krawędź łącznika systemowego z zamocowaną do jego powierzchni taśmą rozprężną. Teraz pozostało jeszcze połączyć i skręcić ze sobą ramy ościeżnic, włożyć skrzydła, zaszklić i... efekt widoczny na zdjęciu nr 20. Czysto, schludnie i solidnie, czyż nie tak? Takie jest właśnie MOWO!

Pora na gabaryty. Na zdjęciach nr 21 i 22 widzicie drzwi balkonowe uchylno-przesuwne V90+ (tzw. HKS lub PSK). Przeszklenie dwukomorowe z szybą P4. Wymiary 2300 x 2360. Może nie za duże, ale odpowiednio ciężkie żeby nabrać większej wiary w możliwości MOWO.

Okno balkonowe HKS w ramie MOWO
Zdjęcie nr 21. Okno balkonowe HKS w ramie MOWO
Okno balkonowe HKS
Zdjęcie nr 22. Okno balkonowe HKS

Na zdjęciu nr 23 widać te same drzwi balkonowe i okno stałoszklone 1780 x 2370 z szybą P4 oczywiście. Zdjęcie nr 24, to okno zamontowane we wcześniej opisywanej ramie MOWO o wymiarach 3000 x 1000.

MOWO ramy dla dużych konstrukcji okiennych
Zdjęcie nr 23. MOWO ramy dla dużych konstrukcji okiennych
MOWO ramy dla dużych konstrukcji okiennych
Zdjęcie nr 24. MOWO ramy dla dużych konstrukcji okiennych

Powie ktoś, że to nie są okna o wymiarach maksymalnych. Zgoda, ale nie należy zapominać, że MOWO, to system montażu dedykowany budownictwu energooszczędnemu i pasywnemu, a w nim, przynajmniej w Niemczech nie stosuje się jeszcze, (o ile w ogóle), na przykład drzwi HST. Jeśli już okna duże, to raczej nieotwierane - przeszklenia stałe lub okna stałoszklone.

Jeśli otwierane, to z reguły jednodzielne o wymiarach „umiarkowanych”. W Polsce inwestorzy nieco inaczej postrzegają wymagania budownictwa energooszczędnego. Nie czas i miejsce na rozstrzyganie sporu kto ma rację, nie mniej i my nie pokażemy na razie największej konstrukcji, właśnie drzwi balkonowych HST wbudowanych w ramę MOWO w trakcie tego premierowego montażu. Chcemy poświęcić temu niewielki odrębny artykuł chociażby ze względu na zaskoczenie jakie wywołał wśród niemieckich inżynierów TREMCO illbruck sam pomysł, by coś takiego jednak po raz pierwszy wykonać.

MOWO domy

Ten, który pokazaliśmy jest pierwszy. Czy MOWO ma szansę zaistnieć na polskim rynku montażowym? Jeśli brać pod uwagę wyłącznie aspekty techniczne, to powinno tak być w stosunkowo niedługim czasie. Pewną barierę widzimy w proponowanym przez TREMCO illbruck sposobie sprzedaży elementów systemu. Gotowe „pakiety” może i są przydatne, ale w przypadku budownictwa jednorodzinnego pełnego konstrukcji okiennych o przeróżnych kształtach i gabarytach, po pierwsze, mogą okazać się „niekompletne” a po drugie, mogą stać się ekonomiczną barierą nie do pokonania zarówno przez inwestorów indywidualnych jak i mniejsze firmy handlowo-montażowe.

Na koniec pozostaje nam powiedzieć, że naszą MOWO misję uważamy właściwie za zakończoną. Podobnie jak kiedyś „ciepły parapet”, tak teraz szeroko przedstawiamy naszym czytelnikom system MOWO, kolejny dobry produkt montażowy od TREMCO illbruck. Z systemem spędziliśmy na budowach w sumie ładnych kilkadzieścia godzin.

Nam się podoba i według nas zdaje egzamin. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania, dzwońcie i piszcie, w miarę możliwości postaramy się odpowiedzieć. Jednak jeśli chcecie prawdziwie rzetelnej wiedzy o tym „jak to działa”, dzwońcie do Pana Wojciecha Żelechowskiego z firmy WINDMAR w Tczewie. On i jego ekipa jako pierwsi i jedyni w Polsce mają MOWO w rękach i głowach, czy w sercu? Na to może odpowiedzieć tylko Pan Wojtek, któremu za cierpliwe znoszenie naszego podglądania dziękujemy.

OKNOTEST.PL

Oknotest.pl 2012-12-03 00:00:00 aktualizacja: 2021-02-26 16:23:04


Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz!

dodaj komentarz
Zobacz także...

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2024