Szukaj w Oknotest.pl

reklama

Jak przygotować otwory do montażu okien

Luty 2019

W projekcie budowlanym otwór okienny, to idealny prostokąt, a połączenie okna ze ścianą jest… linią prostą. Magii tej doskonałej liniowości ulegają zarówno inwestorzy budujący domy, jak i wykonawcy montażu przyjmując z góry, że po wymurowaniu ściany konstrukcyjnej jej krawędzie oraz płaszczyzny  będą równie proste, jak linie w projekcie. Tak oczywiście nie jest, bowiem w większości przypadków powierzchnie materiałów, z których powstają ściany konstrukcyjne pełne są przeróżnych zamków, wpustów, otworów, a pomiędzy elementami występują mniejsze lub większe przesunięcia, szczeliny powodowane przez spoiny albo uszkodzenia powstające w trakcie prac budowlanych.

Jeśli dodać do tego brak staranności wykonania, krzywizny, odchylenia wymiarowe okazuje się, że rzeczywistość na placu budowy niewiele wspólnego ma z idealną prostoliniowością projektu budowlanego. W takim surowym, krzywym i nieprzygotowanym otworze okiennym prawidłowy montaż okien jest niewykonalny, a cały nacisk kładziemy tu na słowo „prawidłowy”, bo okno można wstawić, przykręcić i uszczelnić pianką PUR nawet w najbardziej pokręconym i zdewastowanym otworze okiennym, czego przykładów daleko szukać nie trzeba.

Nieprzygotowany do montażu okna otwór okienny
Nieprzygotowany do montażu okna otwór okienny
Nieprzygotowany do montażu okna otwór okienny
Nieprzygotowany do montażu okna otwór okienny
Otwory nieprzygotowane do montażu okien
Otwory nieprzygotowane do montażu okien
reklama

Wykonanie montażu okna w sposób prawidłowy powinno prowadzić do osiągnięcia odpowiedniego rezultatu, a właściwie całego szeregu rezultatów zgodnych z aktualnym stanem wiedzy technicznej i wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych. Jakie rezultaty powinniśmy niezbędnie osiągnąć w dniu zakończenia prac w wyniku prawidłowo wykonanego montażu okien?

  1. Przeniesienie z okna na mur konstrukcyjny sił pochodzących od obciążenia powodowanego przez dodatnie i ujemne ciśnienia prędkości wiatru, ciężar konstrukcji oraz codzienną eksploatację przez użytkowników.
  2. Połączenie okna z ościeżem powinno być wodoszczelnie i uniemożliwić przedostawanie się wody opadowej do wnętrza budynku i pomieszczeń.
  3. Połączenie okna z ościeżem powinno zapewnić pełną szczelność na przenikanie powietrza.
  4. Osiągnięcie na wewnętrznej powierzchni połączeń temperatury zapobiegającej występowaniu kondensacji pary wodnej umożliwiającej rozwój grzybów pleśniowych, a wymagana wartość krytyczna współczynnika temperaturowego fRsi w pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury, co najmniej 20°C przy założeniu, że średnia miesięczna wartość wilgotności względnej powietrza wewnętrznego φ = 50%, będzie ≥ 0,72.

W otworze okiennym, który nie zostanie odpowiednio przygotowany do montażu, nawet przy najszczerszych chęciach wykonawcy usługi, uzyskanie wszystkich wymienionych rezultatów jest niemożliwe.

Przygotowanie otworów do montażu okien

Sposób przygotowania otworów do montażu okien, to temat rzeka, a każdy przypadek trzeba uznać i rozpatrywać indywidualnie po zapoznaniu się z aktualnym stanem technicznym muru konstrukcyjnego. Co do zasady otwór przygotowany do montażu powinien być prostokątny o gładkiej i spoistej powierzchni, aby zapewnić ścisłe przyleganie powierzchni materiałów termoizolacyjnych i uszczelniających. Przygotowanie otworów okiennych do montażu leży w gestii inwestora i to on powinien zadbać, aby ekipa murarska przygotowała w ten sposób otwory okienne do dalszych prac. Co, jeśli inwestor zawczasu o to nie zadbał?  

Sposobów na przygotowanie otworów okiennych do montażu jest wiele i można do tego celu użyć wielu różnych materiałów, dlatego nie sposób i nie czas, aby je teraz wymieniać. Może tylko jedna ważna uwaga. Ze względu na bezpośredni kontakt tych materiałów z zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi powinny być to materiały o charakterystyce hydrofobowej. Jednak, aby nie zostawiać czytelników bez odpowiedzi na tak ważne pytanie zamiast skomplikowanych opisów postanowiliśmy pokazać, jak można i należy przygotować otwory do montażu okien. Wszystkim zainteresowanym udostępniamy film, w których pokazujemy, jak doświadczona ekipa monterów przygotowuje do montażu otwór drzwi balkonowych.

Jak przygotować otwór do montażu drzwi balkonowych?

reklama

OKNOTEST.PL

Andrzej Błaszczyk 2019-02-18 00:00:00 aktualizacja: 2021-02-23 11:35:35


Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz!

dodaj komentarz
Zobacz także...

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2024