Jak rozwiązać problemy w montażu słupów kątowych 90°?

28.09.2021
Udostępnij

Oszklenie naroża budynku albo prostokątnego wykusza wymaga łączenia konstrukcji okiennych pod kątem prostym. Najprostsza metoda, to wykorzystanie systemowych słupów kątowych 90°. Zastosowanie słupa kątowego pozwala uzyskać pożądany efekt architektoniczny, ale przy okazji powoduje kilka istotnych problemów w dalszym montażu. Przedstawiamy prosty sposób, który za jednym zamachem rozwiąże wszystkie problemy. Tanio, szybko i skutecznie! Poznajcie nowy typ zaślepek do słupów kątowych 90°.

Problemy techniczne w montażu okien narożnych

Słup kątowy 90°, to masywny kształtownik o ograniczonej liczbie komór wewnętrznych, wzmacniany stalą. Występuje w każdym z popularnych systemów okiennych. Przeznaczony jest do wykonywania prostopadłego łączenia dwóch konstrukcji okiennych.

Aluplast - słup kątowy 90° wraz z przylegającymi kształtownikami ram ościeżnic
Aluplast - słup kątowy 90° wraz z przylegającymi kształtownikami ram ościeżnic
VEKA - słup kątowy 90° wraz z przylegającymi kształtownikami ram ościeżnic
VEKA - słup kątowy 90° wraz z przylegającymi kształtownikami ram ościeżnic

Połączenie pojedynczych konstrukcji okiennych w zestaw okien narożnych przy użyciu słupów kątowych 90 ° nie stanowi większego problemu. Odcinek słupa kątowego niezbędny do wykonania połączenia przycina się odpowiednio do wymiaru ram ościeżnic łączonych konstrukcji okiennych. Krawędzie stykających się płaszczyzn kształtowników są do siebie dopasowane. Wręby ram ościeżnic „zatrzaskują się” w zamkach słupa kątowego. Styki kształtowników uszczelnia się przy użyciu taśm rozprężnych albo powłok uszczelniających. Dodatkowo elementy skręca się łącznikami mechanicznymi. Przy zachowaniu elementarnej staranności, otrzymujemy połączenia szczelne zarówno na przenikanie powietrza, jak i wody opadowej.   

Trudności montażowe ujawnią się dopiero po umieszczeniu zestawu okien narożnych w otworze okiennym. Problemy, które należy rozwiązać w toku dalszych prac dotyczą:

  • Blokowania przez słup kątowy 90° możliwości przesunięcia parapetów zewnętrznych pod słup, do miejsca, w którym powinno nastąpić połączenie parapetów;
  • Wykonania zewnętrznej warstwy uszczelniającej z zachowaniem ciągłości linii uszczelnień pod słupem kątowym;
  • Zewnętrznych komór słupa kątowego 90°  otwartych dla dostępu powietrza zewnętrznego także po zakończeniu montażu;
  • Pogorszenia przenikalności cieplnej słupa kątowego 90° w miejscu występowania geometrycznego mostka cieplnego ze względu na niekontrolowaną infiltrację powietrza do otwartych komór kształtownika.
Zestaw okien narożnych ze słupem kątowym 90° - potencjalne problemy montażowe: uszczelnienie zewnętrzne pod słupem kątowym, osadzenie parapetów zewnętrznych, otwarte, zewnętrzne komory słupa kątowego
Zestaw okien narożnych ze słupem kątowym 90° - potencjalne problemy montażowe: uszczelnienie zewnętrzne pod słupem kątowym, osadzenie parapetów zewnętrznych, otwarte, zewnętrzne komory słupa kątowego

Ze względu na brak zaleceń i rozwiązań systemowych, co do sposobu montażu zestawów okien narożnych, monter albo inwestor, musi w swoim czasie rozwiązać każdy z tych problemów we własnym zakresie. Z trwałością i skutecznością takich rozwiązań bywa bardzo różnie. W efekcie, w obrębie słupów, często dochodzi do szybszej degradacji połączeń okien z ościeżami. W krótkim czasie od zakończenia montażu, w dolnej części zestawów okien narożnych pojawiają się przedmuchy zimnego powietrza albo wykwity wilgoci. Jesienią i zimą w okresach niskich temperatur dobowych, na powierzchni słupa kątowego od strony pomieszczeń pojawia się również kondensat pary wodnej. Zdjęcia, filmy, termogramy i wpisy dotyczące negatywnych skutków lekceważenia problemów montażowych występujących przy montażu zestawów okien narożnych z wykorzystaniem słupów kątowych 90° łatwo odnaleźć w Internecie, jest ich całe mnóstwo! Powtarzają się każdego roku, co świadczy o tym, że do tej pory nikt nie zaproponował żadnego rozwiązania dla wskazanych wcześniej problemów montażowych. Czas wreszcie to zmienić!

promocja
promocja

Prototypy zaślepek słupów kątowych 90° Oknotest.pl

Portal Oknotest.pl od wielu lat zajmuje się zagadnieniami techniki okiennej i montażu okien. Prezentujemy produkty, materiały i rozwiązania techniczne, które ułatwiają wykonywanie robót instalacyjnych stolarki budowlanej oraz przyczyniają się do osiągania lepszych rezultatów montażu. Liczba kierowanych do portalu pytań o właściwy sposób rozwiązania każdego z problemów występujących podczas montażu zestawów okien narożnych albo o sposoby likwidacji negatywnych następstw tych problemów, rosła lawinowo. Pomogliśmy już setkom firm i inwestorów w rozwiązywaniu problemów na placu budowy albo usuwaniu skutków wad i błędów montażu. Tym razem sprawa nie była błaha, ale opracowaliśmy metodę, a właściwie, stworzyliśmy rzecz, dzięki której za jednym zamachem można rozwiązać wszystkie problemy występujące podczas montażu zestawów okien narożnych z wykorzystaniem słupów kątowych.

Przedstawiamy prototyp oryginalnej dolnej i górnej zaślepki słupa kątowego 90°. Proste rozwiązanie, dla trudnych problemów!

Oknotest.pl - zaślepki dolne słupa kątowego 90°
Oknotest.pl - zaślepki dolne słupa kątowego 90°
Aluplast – słup kątowy 90° oraz zaślepka dolna słupa kątowego
Aluplast – słup kątowy 90° oraz zaślepka dolna słupa kątowego

Zastosowanie zaślepek jest bardzo proste. Wysokość słupa kątowego 90° wystarczy zmniejszyć o 8 mm w stosunku do wymiaru wysokości łączonych z nim ram ościeżnic okiennych. Dostosowaną do geometrii słupa kątowego dolną i górną zaślepkę o grubości 4 mm każda, należy przykleić do końcówek słupa i… gotowe! Dalej wszystko dzieje się samo, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

Zaślepki zamkną komory słupa zapobiegając przedostawaniu się do jego wnętrza zimnego powietrza zewnętrznego. Zamknięcie komór umożliwi samodzielne docieplenie kształtownika, gdy to konieczne lub oczekiwane. Komora wzmocnienia, w której osadza się stalowe stopy montażowe pozostaje otwarta do czasu aplikacji pianki PUR. Pianka poliuretanowa zamknie komorę wzmocnienia, a rozprężając się, dociśnie także płaszczyznę zaślepki do ścianek słupa. Mocowanie wykonane przy użyciu kleju stanie się jeszcze mocniejsze i trwałe.

Zaślepka słupa kątowego 90° – złożenie elementów – widoczny wrąb z otworami odwodnienia
Zaślepka słupa kątowego 90° – złożenie elementów – widoczny wrąb z otworami odwodnienia

Dolna zaślepka słupa posiada specjalny wrąb, który stanowi naturalne przedłużenie linii zewnętrznego wrębu ramy ościeżnicy. Przesunięcie parapetów zewnętrznych do miejsca ich ostatecznego połączenia nie stanowi już żadnego problemu. We wrębie zaślepki znajdują się otwory, które odprowadzą kondensat pary wodnej, który w szczególnych warunkach może powstawać w zewnętrznych komorach słupa kątowego.

Zaślepka słupa kątowego 90° - złożenie elementów - sposób likwidacji problemów montażowych
Zaślepka słupa kątowego 90° - złożenie elementów - sposób likwidacji problemów montażowych

Szeroka płetwa dolnej zaślepki stanowi przedłużenie linii listew progowych lub podwalin stosowanych pod progami ram ościeżnic okiennych, co umożliwia wykonanie ciągłej linii uszczelnień zewnętrznych także przy użyciu powszechnie stosowanych folii paroprzepuszczalnych. Do płetwy zaślepki można również przymocować wkrętami parapety zewnętrzne w miejscu ich łączenia pod słupem kątowym.

Przewidywane zastosowanie zaślepek słupów kątowych 90° prezentujemy w krótkim filmie animowanym.

Dzięki naszym zaślepkom rozwiązanie kilku istotnych problemów występujących podczas montażu zestawów okien narożnych z użyciem słupów kątowych 90° staje się tanie, szybkie i proste, jak nigdy do tej pory! Każdy monter, każdy inwestor zainteresowany prawidłowym montażem okien narożnych powinien tego spróbować. Montaż bez kłopotów i bez reklamacji, to rzecz warta uwagi.

Zaślepki słupów kątowych 90° - kolory, systemy, dystrybucja

Prototypy zaślepek słupów kątowych 90°, to autorski pomysł portalu Oknotest.pl. Opracowaliśmy je wyłącznie do kilku wybranych systemów kształtowników, przede wszystkim tych, które nie posiadają własnych rozwiązań technicznych dla zaślepek słupów kątowych 90°.  Poniżej lista systemów okiennych oraz przekroje słupów kątowych, dla których zostały opracowane prototypy zaślepek:

ALUPLAST DECEUNINCK GEALAN REHAU VEKA
ZSK_A85 ZSK_D95 ZSK_G82 ZSK_R104 ZSK_V82
Nr. Kat. 140248
Nr. Kat. 184-17081
Nr. Kat. ?
Nr. Kat. 1533230
Nr. Kat. 116.229n
Nr. Kat.140248 Nr. Kat.184-17081 Nr. Kat.2304 Nr. Kat.1533230 Nr. Kat.116.229
  ZSK_D76   ZSK_R95  
 
Nr. Kat. 790-14573
 
Nr. Kat. 1538235
 
  Nr. Kat.790-14573   Nr. Kat.1538235  

Prototypy zaślepek słupów kątowych 90° nie stanowią elementów wymienionych systemów, lecz są kompatybilne z rozwiązaniami technicznymi wskazanych typów słupów kątowych będących elementami tych systemów.

Zaślepki słupów kątowych 90° dostępne są w czterech podstawowych kolorach powierzchni:

  • BIAŁYM zbliżonym do RAL 9003
  • CZARNYM zbliżonym do RAL 8022
  • KARMELOWO-BRĄZOWYM zbliżonym do RAL 8016
  • SZARO-ANTRACYTOWYM zbliżonym do RAL 7021

Powierzchnie zaślepek słupów kątowych 90° nie są okleinowane i różnią się kolorystycznie od okleinowanych powierzchni słupów. Najprostszą metodą osiągnięcia wizualnej zbieżności kolorów jest użycie pisaków korygujących, stosowanych podczas napraw lub retuszu powierzchni okleinowanych kształtowników okiennych z PVC-U. Inną możliwą do stosowania metodą zmiany barwy zaślepek słupów kątowych jest ich pomalowanie przed montażem farbami albo lakierami nadającymi się do stosowania na powierzchniach z PVC-U, ABS, PVDF lub włóknach szklanych.

Na etapie wdrożenia produktu, producentem i wyłącznym dystrybutorem zaślepek słupów kątowych 90° jest portal Oknotest.pl. Producentów okien, firmy handlowe i montażowe oraz monterów zainteresowanych zakupem i zastosowaniem zaślepek słupów kątowych 90° podczas wykonywania robót instalacyjnych stolarki budowlanej, a także sklepy internetowe zainteresowane dystrybucją produktu, prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny pod numer telefonu 535 997 778 lub e-mail na adres kontakt@oknotest.pl

OKNOTEST.PL

Zobacz także