Szukaj w Oknotest.pl
reklama

Szklenie dużych witryn przy pomocy mini-żurawia

Czerwiec 2019 · FIXOKNA

Niewielu inwestorów wiąże prawidłowość montażu okien z osiągniętymi rezultatami, a osiągnięte rezultaty z technikami i sposobami wykonania czynności robót instalacyjnych stolarki budowlanej na placu budowy. Wielu z nich wydaje się podzielać opinię, że tradycyjne metody stosowane w budownictwie od dziesiątek lat gwarantują uzyskanie współczesnych osiągów.

Jednocześnie równie wielu oczekuje i pożąda, aby wznoszony przez nich dom był nowoczesny, wyposażony w konstrukcje okienne o maksymalnie dużej powierzchni przeszklonej, bezpieczny, komfortowy, ekologiczny, a przy tym tani w budowie. Próby godzenia wody z ogniem, nowoczesności z tradycjonalizmem, podejmowane przez firmy montażowe przynoszą więcej szkody niż pożytku. To, co można wykonać szybko przy użyciu urządzeń technicznych, uzyskując doskonały rezultat, ze względów ekonomicznych wykonuje się ręcznie, jak za króla Ćwieczka, angażując wielu ludzi, którzy siłą mięśni próbują pokonać współczesne technologie. W dłuższym okresie czasu efekt takich zmagań bywa opłakany zarówno dla ludzi, jak i budynków.

Firma FIX z Wrocławia nie jeden raz udowodniła już, że nic co nowoczesne nie jest jej obce, a pracę metodami, jak za króla Ćwieczka dawno ma za sobą. W kolejnym materiale z placu budowy pokazujemy, jak wykorzystać i pogodzić ze sobą okna aluminiowe, Ciepłą Belkę Montażową, nowy, polski system montażu okien w warstwie ocieplenia oraz nowoczesne mini żurawie ułatwiające transport szyb oraz oszklenie konstrukcji na placu budowy.

Okna i konstrukcje aluminiowe, to prawdziwy hit ostatnich lat i najpoważniejszy konkurent okien z PVC-U w tak zwanym segmencie „premium”. Firmy systemowe odrobiły lekcje i wyszły poza inżynierskie ramy przeszklonych fasad, przedstawiając inwestorom także ofertę klasycznych okien i drzwi balkonowych, które pod względem właściwości użytkowych związanych z wytrzymałością, trwałością mechaniczną, czy sztywnością konstrukcji z łatwością pokonują „plastikową” konkurencję, a spłaszczenie cen produktów tylko ułatwia nabywcom podejmowanie decyzji.

Ciepła Belka Montażowa, to najnowszy, a kto wie, czy nie najlepszy z systemów montażu okien w warstwie ocieplenia dostępnych na rynku. Dzięki jednoczesnemu połączeniu stalowych konsoli nośnych ze styropianową obudową powstały elementy o dużej nośności i wytrzymałości, a jednocześnie odpowiednio „ciepłe”, by spełnić nawet najwyższe wymagania w zakresie przenikalności cieplnej stawiane obiektom energooszczędnym i pasywnym. Wybór Ciepłej Belki Montażowej zarówno przez monterów, jak i inwestora nie dziwi, bo firma FIX ma swój znaczący udział, w powstaniu systemu montażu CBM, uczestnicząc od początku w testach kolejnych rozwiązań technicznych na placu budowy. Co więcej, uczestnicząc w Programie Rekomendacji Montażu, firma FIX ma również dostęp do unikatowych badań szczelności okien i drzwi balkonowych instalowanych w systemie CBM, więc zawsze wie, co i dlaczego warto zastosować oraz jak to zrobić, aby uzyskać doskonały rezultat.

Zastosowanie mini żurawia do transportu szkła na placu budowy, też nie jest przypadkowe. Mało który z inwestorów budujących dom jednorodzinny zdaje sobie sprawę, że w myśl art. 18 ustawy Prawo budowlane spoczywa na nim, jako uczestniku procesu budowlanego obowiązek zorganizowania procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jednym z aspektów, który należy brać pod uwagę, szczególnie teraz, gdy nastała moda na wyposażanie obiektów w wielkogabarytowe okna i drzwi balkonowe o dużej powierzchni przeszklonej, a co za tym idzie dużej masie własnej, jest transport i przemieszczanie takich konstrukcji na placu budowy. Jako, że praca ludzka nigdy w budownictwie droga nie była i nadal trudno uznać ją za odpowiednio wycenianą aż kusi, aby wymusić na wykonawcy, by zwołał z dziesięciu chłopa, co to wielkie drzwi balkonowe HST, albo potężne szyby zespolone, siłą mięśni podniosą i przeniosą z dowolnego miejsca A do miejsca B. Taka tradycja, tak robiło się od lat, więc po co to zmieniać?

A choćby po to, żeby być w zgodzie z przepisami. Zgodnie z § 17 ust.3  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. (Dz.U.2018 poz.1139) niedopuszczalne jest zespołowe ręczne przemieszczanie przedmiotów o masie przekraczającej 500 kg, a zgodnie z § 62 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003, nr 169, poz.1650) należy zapewnić zastosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych, zwłaszcza w zakresie wyposażenia technicznego, w celu wyeliminowania potrzeby ręcznego przemieszczania ciężarów. Jak można w prawidłowy sposób rozwiązać problem przemieszczania ciężarów podczas montażu okien i drzwi balkonowych doskonale widać w materiale filmowym.

Rozsądny inwestor uzgodnił z firmą FIX, wykorzystanie do tego celu mini żurawia, specjalistycznego urządzenia przystosowanego do wykonywania takich zadań. W efekcie przenoszenie dużych tafli szyb zespolonych, wnoszenie ich do wnętrza obiektu, czy też manewrowanie podczas procesu szklenia może wykonać niewielki zespół pracowników posiadających odpowiednie umiejętności. Komu wydaje się, że zastosowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń jest kosztowne niech weźmie pod uwagę oszczędność czasu poświęconego na logistykę, sprawność i dokładność wykonania procesów, bezpieczeństwo ludzi i mienia no i co tu kryć, także kwestię odpowiedzialności w przypadku gdyby coś poszło nie tak, jak pójść miało.

Naszą kolejną relację z placu budowy można by zakończyć parafrazując pewną znaną telewizyjną reklamę. Z mądrą firmą montażową, taką jak FIX nie tylko Ci się upiecze, jeszcze się zamontuje, prawidłowo, szybko i bezpiecznie.  

OKNOTEST.PL

Andrzej Błaszczyk


Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz!

dodaj komentarz
Zobacz także...
OKNOTEST.PL © 2007 - 2023

Strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądanie strony oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu.