„Czyste powietrze”, czy okna mogą pomóc w walce ze smogiem?

03.12.2018
Udostępnij

We wrześniu 2018 roku ruszył rządowy program „Czyste powietrze”, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie w kwocie do 53.000,- zł na termomodernizację budynków. Celem Programu jest zmniejszenie ilości energii cieplnej zużywanej przez gospodarstwa domowe oraz poprawa stanu środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji. Czy nowe okna w naszych domach mogą pomóc w walce ze smogiem?

Walka ze smogiem zaczyna się… w głowie

Przenikalność cieplna i przepuszczalność powietrza, to dwie cechy, które decydują o energooszczędności każdego okna. Różne źródła podają, że w roku 2017 wyprodukowano w Polsce nieco ponad 14 000 000 okien i drzwi balkonowych. Z tej liczby 50 %, czyli około 7.000.000 okien sprzedano w kraju, pozostała część została wyeksportowana.

Postanowiliśmy wyliczyć szacunkowo, co wydarzyłoby się, gdyby każdemu z okien pozostających i instalowanych w Polsce obniżyć współczynnik przenikania ciepła Uw zaledwie o 0,1 W/(m2*K) oraz zmniejszyć jego przepuszczalność powietrza o 1m3/hm2. Dla przeprowadzenia obliczeń przyjęliśmy, że przeciętne okno ma powierzchnię 2,25 m2.

Ograniczenie przenikania ciepła o 0,1 W/(m2*K) dla 7.000.000 okien o łącznej powierzchni 15.750.000 m2 w przeciętnych warunkach temperaturowych polskiego sezonu grzewczego pozwoliłoby ograniczyć straty energii o 133.630.560 kWh.

Ograniczenie przepuszczalności powietrza o 1m3/hm2 dla 7.000.000 okien o łącznej powierzchni 15.750.000 m2 w przeciętnych warunkach temperaturowych polskiego sezonu grzewczego pozwoliłoby ograniczyć nakłady na energię potrzebną do ogrzania powietrza przedostającego się do pomieszczeń o 440.980.848 kWh.

W wyniku tych prostych obliczeń okazuje się, że wybierając odpowiednie okna do domów i mieszkań wszyscy możemy przyczynić się do ograniczenia zużycia energii aż o 574.611.408 kWh, co nie pozostałoby bez wpływu na emisję CO2 w wyniku spalania surowców energetycznych.

Smog nad miastem
Smog nad miastem

Do wytworzenia 574.611.408 kWh energii potrzeba mniej więcej 71.380 ton węgla albo 60.869.853 m3 gazu. W wyniku spalenia 71.380 ton węgla, zakładając, że jest to popularny eko-groszek wyemitujemy do atmosfery, co najmniej 152.040 ton dwutlenku węgla, (CO2). Spalając gaz ziemny wyemitujemy do atmosfery, co najmniej 121.740 ton dwutlenku węgla (CO2).

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla o setki tysięcy ton wcale nie wymaga od nabywców okien wielkich poświęceń, wymaga jedynie przemyślanych zakupów i dobrych wyborów. Chciałeś kupić okna o współczynniku Uw =1,1 W/(m2*K)? Kup takie o współczynniku Uw =1,0 W/(m2*K) lub mniejszym. Chciałeś kupić okna o przepuszczalności powietrza 3m3/hm2? Kup takie o przepuszczalności 2m3/hm2 lub mniejszej. Różnica w cenie może być żadna lub znikoma, zysk dla środowiska… ogromny.

Degradacja środowiska naturalnego
Degradacja środowiska naturalnego

Okna „antysmogowe”

Miliony kilowatogodzin zaoszczędzonej energii i ograniczenie emisji CO2 o setki tysięcy ton, to nic innego, jak efekt skali, który może być osiągnięty jedynie wtedy, jeżeli setki tysięcy pojedynczych nabywców uzna, że to już ten czas, kiedy ich decyzje zakupowe, to nie tylko kształty i kolory, lecz również właściwości użytkowe okien mające bezpośredni wpływ na stan otaczającego nas środowiska, a może przede wszystkim właściwości użytkowe.

Jak wybierać okna, by realizując indywidualne cele chronić jednocześnie środowisko? Przede wszystkim należy pytać sprzedawców o te cechy okien, które pozwalają ograniczać zużycie energii, czyli o przenikalność cieplną określaną przez współczynnik Uw okna oraz przepuszczalność powietrza definiowaną przez przepuszczalność odniesienia Q100S, czyli objętość strumienia powietrza przedostającego się przez okno przy ciśnieniu 100 Pa, co odpowiada ciśnieniu prędkości wiatru 46 km/h odniesionego do powierzchni okna. Mówiąc po ludzku, pytajcie ile powietrza przedostaje się do wnętrza pomieszczenia w ciągu 1 h przez każdy 1 m2 okna. Im obie wartości bliższe będą zeru, tym lepsze okno zarówno ze względu na korzyści w postaci mniejszych nakładów na ogrzewanie, jak i mniejszą emisję zanieczyszczeń do środowiska.

W oparciu o dane techniczne zgromadzone w Rankingu Okien przygotowaliśmy symulację spalania i emisji zanieczyszczeń, w której uwzględniamy podstawowe surowce stanowiące źródła domowej energii cieplnej oraz trzy typy okien: Stare okna z PVC-U, ekonomiczne okna z PVC-U o przeciętnych walorach w zakresie oszczędności energii oraz okna energooszczędne na przykładzie okna TEAM BALANCE produkowanego przez firmę TEAM PLAST.

Podane w tabeli wielkości spalania i emisji zależne od źródła energii odnoszą się do pojedynczego okna o powierzchni 2,25 m2 oraz jednego sezonu grzewczego o długości 5.112 h przy przeciętnych warunkach temperaturowych określonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, występujących w Polsce od września do kwietnia.

Źródło energii Stare okno z PVC-U Okno ekonomiczne Okno energooszczędne (TEAM BALANCE)
Uw = 1,6 W/(m2*K) Uw ≤ 1,0 W/(m2*K) Uw ≤ 0,76 W/(m2*K)
Q100S = 7 m3/hm2 Q100S = 3 m3/hm2 Q100S = 0,5 m3/hm2
Spalanie paliwa (kg) Emisja CO2 (kg) Spalanie paliwa (kg) Emisja CO2 (kg) Spalanie paliwa (kg) Emisja CO2 (kg)
Węgiel kamienny 93 198 47 101 22 47
Olej opałowy 69 221 35 112 16 52
Gaz ziemny 79 158 40 80 19 37
Propan 108 172 55 88 25 41
Pellets 149 199 76 101 35 47
Drewno iglate suche 149 179 76 91 35 42
Energia elektryczna 746 kWh 0 380 kWh 0 177 kWh 0

Tabela jednoznacznie wskazuje, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy właściwościami użytkowymi okien, a ochroną środowiska i czystym powietrzem. Jest dokładnie tak, jak wcześniej napisaliśmy, im poziomy przenikalności cieplnej i przepuszczalności powietrza okna bliższe są wartości 0,00, tym mniejsze spalanie paliwa potrzebnego do wytworzenia energii na cele ogrzewania oraz mniejsza emisja dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery. Dobre, energooszczędne okna, to mniej więcej czterokrotne ograniczenie wielkości spalania i emisji dwutlenku węgla. Tabela i płynący z niej dość oczywisty wniosek powinny być wskazówką dla przyszłych beneficjentów rządowego programu „Czyste powietrze”, w ramach którego można również dokonać wymiany okien w istniejących budynkach. Maksymalna kwota dofinansowania w wysokości 53.000,- zł z powodzeniem wystarczy na realizację celu zgodnie z wymaganiami aktualnego stanu wiedzy technicznej, a uzyskany przy okazji mniejszy koszt ogrzewania, to dodatkowy bonus dla inwestora. Mniejsza emisja CO2, to premia dla wszystkich.

Mądre wybory mądrych ludzi

Palenie byle czego, w byle jakim przydomowym piecu rzadko jest życiową koniecznością, to raczej głupi wybór, bezmyślnych ludzi. Oszczędzić na tym można grosze, powodując przy okazji idące w tysiące nieodwracalne straty w środowisku. Mając w planie wymianę okien, a w zanadrzu niemałe rządowe dofinansowanie, wybór kiepskich ekonomicznych okien wydaje się być podobny do palenia śmieci. Producenci okien stanęli już na wysokości zadania i są w stanie dostarczać produkty, których właściwości mogą przysłużyć się ochronie środowiska, reszta w głowach nabywców. Pora na mądre wybory, mądrych ludzi. W całkiem nieodległej przyszłości możemy mieć czyste powietrze pod warunkiem, że tu i teraz przestaniemy je zatruwać nieprzemyślanymi decyzjami zakupowymi.

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.80 / 5.00
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.11 / 5.00
Team Plast Aluprof MB-104 Passive
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Vidok VP-74
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Plastixal Decalu 110 Steel
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
KNS Termoline
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Plast-Bud Clasictherm
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Pagen Exclusive Line
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne