Współczynnik „g” – interpretacja Ministerstwa Infrastruktury

12.01.2014
Udostępnij

W artykule „Letnie g” wskazaliśmy na kilka problemów dotyczących ustalania i deklarowania wartości współczynnika przepuszczalności energii g okien, na które mogą natknąć się ich producenci w związku ze zmianą treści przepisów Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jak zwykle w przypadku wątpliwości, co do interpretacji przepisów techniczno-budowlanych o wyjaśnienia zwróciliśmy się do GUNB. Oto co z tego wynikło.

„g” wątpliwości i pytania

Przepisy o dopuszczalnej wartości współczynnika przepuszczalności energii g okien nie są nowością w polskim systemie prawnym, bowiem wprowadzono je do warunków technicznych po raz pierwszy ładnych parę lat temu. Inna sprawa, że mimo obowiązku ich stosowania w projektowaniu i wykonawstwie, zarówno projektanci, jak i branża okienna mieli je za nic. Ci pierwsi nie uwzględniali wartości współczynnika g w projektach, drudzy w treści deklaracji właściwości użytkowych.

Naiwnością byłoby sądzić, że aktualne zmiany treści Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych cokolwiek w tym względzie zmienią. Nie mniej nikt, kto poważnie podchodzi do stosowania prawa, a przede wszystkim do zagadnienia energooszczędności budynków i wyrobów budowlanych nie powinien przejść obok nich obojętnie. Kłopot w tym, że są one niejasne i nieprecyzyjne. Według nas możliwość prawidłowego stosowania przepisów Rozporządzenia przez producentów okien jest utrudniona o ile w ogóle możliwa w aktualnym ich brzmieniu.

Wchodząc na chwilę w buty producenta legalisty, postanowiliśmy rozwiać pojawiające się wątpliwości u źródła. Wysłaliśmy do Departamentu Prawnego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pismo, w którym prosiliśmy o odpowiedź na kilka pytań dotyczących niejasności w zmienianych przepisach. Poniżej prezentujemy treść naszego pisma do GUNB:

„W związku z wchodzącymi w życie w dniu 01 stycznia 2014 roku zmianami w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie uprzejmie proszę o przedstawienie interpretacji nowej treści zapisów pkt. 2.1.4 oraz 2.1.5 załącznika nr 2 do rozporządzenia i odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy w związku z podanym w treści punktu 2.1.4 sposobem obliczania wartości współczynnika przepuszczalności całkowitej energii promieniowania słonecznego g okna, producent okien jest zobowiązany do podawania we własnej deklaracji właściwości użytkowych wartości tego współczynnika obliczonego zgodnie z podanym wzorem?
  2. Czy w związku z treścią punktu 2.1.5 należy rozumieć, że producent okna zobowiązany jest do jednoczesnego podawania we własnej deklaracji właściwości użytkowych wartości współczynnika przepuszczalności całkowitej energii promieniowania słonecznego g okna obliczonego według wzoru podanego w pkt.2.1.4 oraz wartości współczynnika przepuszczalności całkowitej energii promieniowania słonecznego gn oszklenia?
  3. Jak należy definiować pojęcie „okres letni” użyte w treści punktu 2.1.4 in fine?
  4. W jaki sposób producent okien powinien prawidłowo ustalać wartość fc współczynnika redukcji promieniowania, chcąc obliczyć i zadeklarować wartość współczynnika przepuszczalności całkowitej energii promieniowania słonecznego g okna obliczonego według wzoru podanego w pkt.2.1.4 w sytuacji, gdy zamawiający nie poda mu wartości fc urządzenia przeciwsłonecznego lub osłony przeciwsłonecznej albo nie określi jakie urządzenie przeciwsłoneczne lub osłona będzie zastosowane w przyszłości w obiekcie budowlanym przez kontrahenta zamawiającego?”

Departament Prawny GUNB zbył nas, uznając się za niewłaściwy do udzielenia odpowiedzi i przesyłając nasze zapytanie do Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W imieniu Ministerstwa odpowiedział nam Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Tomasz Żuchowski. Poniżej prezentujemy wypowiedź Pana Dyrektora:

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

„g” ministerialne

Co do obowiązku i zakresu deklarowania lub nie deklarowania wartości współczynnika g okien i oszklenia Pan Dyrektor mówi producentom: Ja wam radzę róbcie co chcecie i jak chcecie bylebyście dobrze robili, bo ponosicie za to odpowiedzialność. Delikatnie rzecz ujmując, taka odpowiedź, to zwyczajny… unik.

Co do definicji „okresu letniego”, o którym mowa w WT, Pan Dyrektor uważa, że w celu ustalenia długości okresu letniego można przytoczyć treść normy PN-76/B-03420. Pewnie i można, (nasz sierżant, szef kompanii powiadał, że tylko hełmu na lewą stronę nie można), ale czy wypada w interpretacji aktualnego przepisu prawa powszechnego przywoływać normy wycofane przez PKN?

Stan normy PN-B-03420:1976P
Stan normy PN-B-03420:1976P

Czy stwierdzenie Pana Dyrektora „można przywołać” nie jest, aby za słabe?! Przecież „można przywołać” oznacza, że producenci okien równie dobrze mogą przywołać inną normę, w której zdefiniowano pojęcie „okres letni” inaczej, (a są takie normy), o czym Pan Dyrektor zdaje się „zapomniał”.

Jedyną interesującą i ważną dla producentów okien kwestię wygłasza Pan Dyrektor w punkcie ad 4 swej odpowiedzi. Pozwolimy sobie zacytować:

„[…] określenie właściwej wielkości współczynnika redukcji promieniowania fcktórego wartości są różne w zależności od zastosowanych urządzeń przeciwsłonecznych, nie powinno stanowić problemu, lecz wskazanie tej wartości jest zadaniem projektanta na etapie sprawdzenia wymagania dotyczącego dopuszczalnej wartości współczynnika przepuszczalności energii całkowitej okna oraz przegród szklanych i przezroczystych”

Swoją drogą ciekawe jak się ma dyrektorskie wymaganie wynikające z treści Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego do zawartości tysięcy projektów obiektów budowlanych przeznaczonych do wielokrotnego zastosowania, tzw. projektów gotowych upychanych za bezcen inwestorom? Kto i dlaczego wydaje decyzje o zezwoleniu na budowę na podstawie projektów, które w wielu przypadkach nie spełniają wszystkich wymagań § 11–13, przywołanego wyżej Rozporządzenia?

Prestiż zawodu

Całkiem przypadkiem natknęliśmy się na komunikat BS/8/2009 Centrum Badania Opinii Społecznej z badań „Prestiż zawodów”. Badanie może nie jest najnowsze, ale nie sądzimy by wskazane w nim trendy nagle się odwróciły. Na stronie 8 Komunikatu można wyczytać co następuje:

„Najbardziej znaczący spadek prestiżu dotyczy funkcji ministra, którego ocena w stosunku do roku 1987 wyraźnie się obniżyła (o 24 punkty)”.

Ciekawe dlaczego?  

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.93 / 5.00
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.33 / 5.00
Delta Trocal 76 AD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Drutex IGLO Light
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Plastbud Aluprof MB-70
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Redan Profit Line 76 MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Jocz Basic TX
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Stollar Energo 82
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne
Team-Plast
ocena gwiazdki 4.65 / 5.00
3 opinie
66
27810
Budvar
ocena gwiazdki 4.31 / 5.00
1 opinia
1510
4469
Vetrex
ocena gwiazdki 4.33 / 5.00
9 opinii
1514
79235
firma zbadała okna
Jezierski
ocena gwiazdki 4.50 / 5.00
1 opinia
0
1600
Avante
ocena gwiazdki 4.09 / 5.00
0 opinii
0
1630
Eko-Okna
ocena gwiazdki 3.97 / 5.00
2 opinie
0
6910
Team-Plast
ocena gwiazdki 4.65 / 5.00
3 opinie
21
27810
Monolit
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
591
Fasada
ocena gwiazdki 4.50 / 5.00
0 opinii
0
1055
Dankar
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
395
Vidok
ocena gwiazdki 4.71 / 5.00
2 opinie
0
2114
firma zbadała okna
Bertrand
ocena gwiazdki 4.67 / 5.00
0 opinii
0
1947
ABA Wik­tor­czyk
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
269
Doorsy
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
1 opinia
0
355
Windows 2000
ocena gwiazdki 4.50 / 5.00
1 opinia
0
1073
Dziadek
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
0 opinii
0
449
Witraż
ocena gwiazdki 4.18 / 5.00
3 opinie
0
2439
Pozbud
ocena gwiazdki 4.33 / 5.00
0 opinii
0
788
Słowińscy
ocena gwiazdki 4.67 / 5.00
0 opinii
0
1214
Fasada
ocena gwiazdki 4.50 / 5.00
0 opinii
0
1055
Bertrand
ocena gwiazdki 4.67 / 5.00
0 opinii
0
1947
Dako
ocena gwiazdki 4.44 / 5.00
1 opinia
0
2253
Urzędowski
ocena gwiazdki 4.50 / 5.00
0 opinii
0
1181
Pinus
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
0 opinii
0
512