Okna trzyszybowe, czy dwuszybowe?

16.01.2020
Udostępnij

Lepsze okna trzyszybowe, czy dwuszybowe? Jedno z najczęstszych pytań zamieszczanych przez inwestorów na forach internetowych lub w mediach społecznościowych. Przejaw troski o przyszły komfort obiektu albo chęć szukania oszczędności, gdy na etapie zamykania stanu surowego w portfelu widać już dno. Spójrzmy na okna trzyszybowe i dwuszybowe zarówno od strony ekonomiki budowy, jak i od strony właściwości wpływających na przyszły komfort domu.

Oszklenie, a właściwości użytkowe okna

Niezależnie od liczby szyb w oknie, oszklenie konstrukcji okiennej wpływa lub może wpływać na szereg istotnych właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych, a w szczególności na:

  • Odporność na obciążenie wiatrem
  • Przenikalność ciepła
  • Izolacyjność akustyczną
  • Właściwości związane z promieniowaniem słonecznym, czyli przenikanie światła i energii cieplnej
  • Odporność na uderzenie
  • Odporność na włamanie
  • Wartość sił operacyjnych, czyli komfort obsługi
  • Wytrzymałość mechaniczną, czyli zdolność okuć do przenoszenia ciężaru
  • Ognioodporność

Już tylko z tego względu przed podjęciem decyzji o zakupie okien warto zastanowić się nad sposobem ich oszklenia pod kątem optymalnego przystosowania do przewidywanego zastosowania. Warto przy tym odwołać się do metody rzadko spotykanej, ale pożytecznej i ekonomicznie uzasadnionej, polegającej na różnicowaniu oszklenia okien w pomieszczeniach ze względu na funkcję, którą pełnią w domu lub mieszkaniu oraz przewidywany czas przebywania w nich przez użytkowników.

Zastosowanie jednolitego oszklenia we wszystkich oknach w domu na pewno jest wygodą przy zakupie, ale ekonomicznego uzasadnienia raczej nie ma. Jak ustrzec się od przepłacania?

Okna w pomieszczeniach użytkowych nie pełniących jednocześnie funkcji mieszkalnych albo biurowych nie muszą posiadać oszklenia o takich samych właściwościach, jak okna w sypialniach, salonach, czy też pokojach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Okno dwuszybowe AdamS AS 4000 Classic
Okno dwuszybowe AdamS AS 4000 Classic
Okno trzyszybowe AdamS AS 4000 Classic
Okno trzyszybowe AdamS AS 4000 Classic

W pomieszczeniach użytkowych, a w szczególności pomieszczeniach nieogrzewanych albo ogrzewanych do temperatury niższej niż 16°C, zastosowanie okien dwuszybowych jest zarówno uzasadnione, jak i dozwolone w świetle obowiązujących wymagań wynikających z treści przepisów Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. 2019, poz.1065), zaliczanych do kategorii przepisów techniczno-budowlanych zgodnie z art. 7 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane, (Dz.U.2019, poz.1186). W pozostałych pomieszczeniach budynku warto, a nawet wymaga się zastosowania raczej okien trzyszybowych o maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Uw ≤ 1,1 W/(m2*K).

Liczba szyb w oknie, a izolacja termiczna w oknach firmy AdamS

Szyba zespolona, to tylko jeden z kilku istotnych komponentów każdego okna. Ważny, bo udział powierzchni przezroczystej może wynosić do 95 % całkowitej powierzchni konstrukcji okiennej w zależności od posiadanej funkcjonalności oraz materiału z jakiego została wykonana. W oszkleniach stałych, nazywanych powszechnie fix’ami udział powierzchni przezroczystych będzie większy, w oknach stałych i konstrukcjach ze skrzydłami z funkcją otwierania mniejszy, lecz zawsze będzie to około 70% powierzchni całkowitej. Czy liczba szyb w oknie faktycznie wpływa na przenikalność cieplną?

Poniżej prezentujemy przykładowe zestawienie jednoskrzydłowych okien trzyszybowych i dwuszybowych o powierzchni 1,82 m2 wytwarzanych przez jednego z wiodących producentów okien w Polsce, firmę AdamS z Mrągowa, podając dla nich wartość współczynników przenikania ciepła Uw, który w dużej mierze zależy od udziału powierzchni przeszklonej w całkowitej powierzchni okna.

Nazwa
wyrobu
Liczba
szyb
Konstrukcja
oszklenia
Rodzaj ramki dystansowejPowierzchnia
okna (m2)
Współczynnik przenikania ciepła Uw (W/(m2K)
Aluplast AS 4000 Classic 2 4/16/4 Aluminium 1,82 1,4
Aluplast AS 4000 Classic 3 4/14/4/14/4 Aluminium 1,82 1,0
Aluplast AS 4000 Classic 2 4/16/4 Ciepła 1,82 1,3
Aluplast AS 4000 Classic 3 4/14/4/14/4 Ciepła 1,82 0,95
AdamS AS PLUS 2 4/16/4 Aluminium 1,82 1,3
AdamS AS PLUS 3 4/18/4/18/4 Aluminium 1,82 0,87
AdamS AS PLUS 2 4/16/4 Ciepła 1,82 1,1
AdamS AS PLUS 3 4/18/4/18/4 Ciepła 1,82 0,79
AdamS Passiv-line PLUS 3 4/18/4/18/4 Ciepła 1,82 0,73

Prymat i przewaga pod względem izolacji termicznej okien trzyszybowych nad oknami dwuszybowymi nie podlega najmniejszej dyskusji. W obrębie jednego systemu kształtowników różnica pomiędzy wartością współczynnika przenikania ciepła okien trzyszybowych i dwuszybowych waha się od 0,3 do 0,4 W/(m2*K).

Okno trzyszybowe AdamS Passiv-line PLUS
Okno trzyszybowe AdamS Passiv-line PLUS

Ekonomiczne okno dwuszybowe Aluplast AS 4000 Classic przeznaczone do pomieszczeń o temperaturze niższej niż 16 °C od doskonałego, trzyszybowego okna AdamS Passiv-line Plus przeznaczonego do nowoczesnych domów i mieszkań dzieli już prawdziwa energooszczędna przepaść w postaci bez mała 100% różnicy przenikalności cieplnej.

Liczba szyb w oknie, a izolacja akustyczna w oknach firmy AdamS

Wielu nabywcom okien wydaje się, że im większa liczba szyb w oknie tym większa izolacyjność akustyczna, co oznaczałoby, że okna trzyszybowe lepiej tłumią hałas od okien dwuszybowych. Czy to prawda? Niestety to nieprawda!

Mnożenie liczby szyb o tej samej grubości, na przykład standardowych szyb float o grubości 4 mm nie wpływa znacząco na poprawę izolacyjności akustycznej okna lub drzwi balkonowych.

Poniżej, podobnie jak w przypadku porównania przenikalności cieplnej prezentujemy dokładanie to samo przykładowe zestawienie jednoskrzydłowych okien trzyszybowych i dwuszybowych o powierzchni 1,82 m2 wytwarzanych przez firmę AdamS z Mrągowa, podając dla nich wartość ważonego współczynnika izolacyjności akustycznej właściwej Rw(C;Ctr) obliczoną na podstawie izolacyjności akustycznej szyb zespolonych zgodnie z zasadami określonymi w załączniku B do normy PN-EN 14351-1+A1:2010.

Nazwa
wyrobu
Liczba
szyb
Konstrukcja
oszklenia
Rodzaj ramki dystansowejPowierzchnia
okna (m2)
Izolacyjność akustyczna Rw(C;Ctr)
Aluplast AS 4000 Classic 2 4/16/4 Aluminium 1,82 Rw 33(-1;-4)
Aluplast AS 4000 Classic 3 4/14/4/14/4 Aluminium 1,82 Rw 33(-1;-2)
Aluplast AS 4000 Classic 2 4/16/4 Ciepła 1,82 Rw 33(-1;-4)
Aluplast AS 4000 Classic 3 4/14/4/14/4 Ciepła 1,82 Rw 34(-1;-2)
AdamS AS PLUS 2 4/16/4 Aluminium 1,82 Rw 33(-1;-4)
AdamS AS PLUS 3 4/18/4/18/4 Aluminium 1,82 Rw 33(-1;-7)
AdamS AS PLUS 2 4/16/4 Ciepła 1,82 Rw 33(-1;-4)
AdamS AS PLUS 3 4/18/4/18/4 Ciepła 1,82 Rw 33(-1;-7)
AdamS Passiv-line PLUS 3 4/18/4/18/4 Ciepła 1,82 Rw 33(-1;-7)

Jak widać liczba szyb o tej samej grubości nie ma większego wpływu na izolacyjność akustyczną okna. Co więcej, obliczenia wskazują, że okna trzyszybowe, w których zastosowano pakiety termoizolacyjne z ramkami dystansowymi o szerokości 18 mm, w zakresie dźwięków o niskiej i średniej częstotliwości, na przykład ruchu ulicznego, mogą charakteryzować się niższą izolacyjnością akustyczną od okien dwuszybowych.

Mając powyższe na uwadze, warto w tym miejscu przypomnieć i podkreślić, że podstawowym czynnikiem wpływającym na izolacyjność akustyczną szyb zespolonych i okien wyposażonych w szyby zespolone jest różnica grubości szyb, a nie liczba szyb w pakiecie.

Okno dwuszybowe AdamS AS PLUS
Okno dwuszybowe AdamS AS PLUS
Okno trzyszybowe AdamS AS PLUS
Okno trzyszybowe AdamS AS PLUS

Należy też pamiętać, że w przypadku okien o podwyższonej izolacyjności akustycznej albo odporności na włamanie, elementem pakietów szyb zespolonych jest szkło warstwowe powstające z połączenia dwóch pojedynczych tafli szkła warstwą folii PVB lub żywicy.

W takim przypadku zespolona szyba jednokomorowa, kojarząca się z oknami dwuszybowymi składa się w rzeczywistość z trzech szyb, a zespolona szyba dwukomorowa występująca w oknach trzyszybowych to w rzeczywistości kombinacja aż 4 pojedynczych tafli szkła float.

Czy warto inwestować w okna trzyszybowe i kiedy to się zwróci?

Czynnik ekonomiczny podczas budowy domu jest często ważniejszy od spełnienia wstępnych oczekiwań inwestorów, co do poziomu komfortu i przyszłej jakości budynku. W każdym przypadku, gdy ekonomia staje się ważniejsza od techniki pojawia się wątpliwość, czy warto kupować pewne materiały budowlane przeznaczając na ten cel większą ilość pieniędzy. Nie inaczej jest z oknami stąd i pytanie, czy warto inwestować w okna trzyszybowe i kiedy to się zwróci?

Odwołajmy się ponownie do przykładowego zestawienia jednoskrzydłowych okien trzyszybowych i dwuszybowych o powierzchni 1,82 m2 podając dla nich tym razem nie tylko liczbę szyb, przenikalność cieplną oraz izolacyjność akustyczną, lecz także uśrednioną cenę zakupu bez podatku vat.

Nazwa
wyrobu
Liczba
szyb
Konstrukcja
oszklenia
Rodzaj
ramki
(m2)Uw
(W/(m2K)
Rw(C;Ctr)Cena
netto (zł)
Aluplast AS 4000 Classic 2 4/16/4 Alu 1,82 1,4 Rw 33(-1;-4) 461,-
Aluplast AS 4000 Classic 3 4/14/4/14/4 Alu 1,82 1,0 Rw 33(-1;-2) 590,-
Aluplast AS 4000 Classic 2 4/16/4 Ciepła 1,82 1,3 Rw 33(-1;-4) 481,-
Aluplast AS 4000 Classic 3 4/14/4/14/4 Ciepła 1,82 0,95 Rw 34(-1;-2) 631,-
AdamS AS PLUS 2 4/16/4 Alu 1,82 1,3 Rw 33(-1;-4) 507,-
AdamS AS PLUS 3 4/18/4/18/4 Alu 1,82 0,87 Rw 33(-1;-7) 636,-
AdamS AS PLUS 2 4/16/4 Ciepła 1,82 1,1 Rw 33(-1;-4) 573,-
AdamS AS PLUS 3 4/18/4/18/4 Ciepła 1,82 0,79 Rw 33(-1;-7) 677,-
AdamS Passiv-line PLUS 3 4/18/4/18/4 Ciepła 1,82 0,73 Rw 33(-1;-7) 787,-

Jeżeli przyjąć za podstawę oceny opłacalności inwestycji w okna trzyszybowe wyłącznie porównanie wartości współczynników przenikania ciepła okien dwuszybowych i trzyszybowych oraz wynikające z tego ewentualne oszczędności z tytułu ograniczenia wielkości strat ciepła w sezonie grzewczym, jak czyni to większość nabywców, okaże się, że przeciętny czas zwrotu inwestycji, to zaledwie siedem do ośmiu najbliższych sezonów grzewczych.

Gdybyśmy dodatkowo uwzględnili również wartość zysków i strat wynikających z różnic w przepuszczalności powietrza, co bardzo ważne w przypadku okien, ale bez związku z ilością szyb, okres zwrotu inwestycji uległby znaczącemu skróceniu. Podsumowując, inwestycja w dobre trzyszybowe okna, na przykład Passiv-line PLUS firmy AdamS, to dobra inwestycja w świetle długości życia produktu, jakim jest okno z PVC, który należy szacować na 20 – 25 lat. Oszczędności na zużyciu energii zrównoważą różnice ceny w przeciągu mniej niż 1/3 długości życia produktu, później już tylko zarabiamy z poczuciem spełnienia obowiązku wobec otaczającego nas środowiska.

Oszczędności trzeba robić z głową

Budując dom nie należy oszczędzać zawsze i na wszystkim. Nie należy też działać pochopnie i rozrzutnie. Jeżeli zastanawiacie się, czy warto zainwestować w okna trzyszybowe, to odpowiedź brzmi, jak najbardziej warto, z korzyścią dla siebie i środowiska, lecz te najlepsze okna należy przewidzieć w pomieszczeniach, w których jesteśmy w stanie w całości wykorzystać drzemiący w nich potencjał energooszczędności, oczekując przy okazji wysokiego poziomu komfortu użytkowania.

Okna dwuszybowe, to produkt wart uwagi dla zastosowania w pomieszczeniach gospodarczych i użytkowych, tym samym nie można i nie warto spisywać go z góry „na straty”, jako niespełniającego wymagań. Co prawda, nie są to okna aktualnie najlepsze i najnowocześniejsze, ale swoją robotę wykonają całkiem dobrze, jak zawsze do tej pory.

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Eko-Okna MB-86
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
ABA Wiktorczyk Medium 68mm
okna i drzwi balkonowe drewniane
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Słowińscy IV 68 New Line
okna i drzwi balkonowe drewniane
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Amberline Oval
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Bertrand MB 86
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Witraż PK76 Innovo
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne