Termowizja, a okna i drzwi balkonowe

28.01.2019
Udostępnij

Gdy od okien wieje chłodem użytkownicy próbują wykorzystać termowizję do wykazania ich wadliwości, szczególnie wtedy, gdy na tym tle dochodzi do sporu pomiędzy sprzedawcą, a nabywcą. Czy to dobra metoda? Delikatnie mówiąc nie najlepsza.

Zdjęcia termowizyjne przedstawiają rozkład temperatur na wewnętrznej powierzchni elementów konstrukcyjnych okna. Pytanie, jaki z takiej informacji pożytek płynie dla użytkownika okien? Niewielki lub nawet żaden! Polskie przepisy techniczno-budowlane nie stawiają żadnych wymagań, co do minimalnego wymaganego poziomu temperatur na wewnętrznej powierzchni przegród przezroczystych, a za taką należy uznać okno lub drzwi balkonowe. Jeśli nie istnieją wymagania, to informacja o rozkładzie temperatur na wewnętrznej powierzchni okna nie przynosi użytkownikowi żadnego pożytku poza samą wiedzą o wartości tych temperatur w poszczególnych punktach konstrukcji okna.

Termowizja. Badanie okna.
Termowizja. Badanie okna.

Jeśli nie wiadomo, jaka w danych warunkach powinna być temperatura minimalna na powierzchni elementów konstrukcyjnych, a sprzedawca z nabywcą nie ustalili tego pomiędzy sobą w umowie, temperatura 0°C będzie tak samo dobra, jak 5°C, 10°C lub 15°C. Co oczywiste, każdy z użytkowników okien wolałby, aby nawet przy skrajnie niskiej temperaturze zewnętrznej, temperatura na wewnętrznej powierzchni okien była zbliżona do temperatury pokojowej, ale w przypadku, gdy tak nie będzie, w braku wymagań i ustaleń umownych żaden poziom temperatury przedstawiony przez zdjęcie termowizyjne nie może być uznany za wadę fizyczną rzeczy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

promocja
promocja

Badanie termowizyjne okien

Co widzimy na zdjęciu termowizyjnym? Widzimy skumulowany efekt, jaki łącznie niosą ze sobą współczynniki przenikania ciepła poszczególnych elementów konstrukcyjnych, wartość liniowego mostka cieplnego Ψ na styku oszklenia z kształtownikami okiennymi, punktowe mostki cieplne na styku materiałów o różnej przewodności cieplnej oraz klasa przepuszczalności powietrza okna.

Poszczególne, widoczne elementy konstrukcyjne okna, ościeżnica, skrzydło, słupki, oszklenie, okucia oraz połączenia tych elementów charakteryzują się różnymi wartościami współczynników przewodności cieplnej i przenikania ciepła, a zatem w danych warunkach, temperatury na ich powierzchniach będą różne, co doskonale widać w termowizji.

Efekt wynikający z różnych wartości współczynników przewodności i przenikania ciepła jest dodatkowo „wzmacniany” przez naturalną nieszczelność każdego okna określoną klasą przepuszczalności powietrza. Przepisy techniczno-budowlane dopuszczają stosowanie w budownictwie okien i drzwi balkonowych w klasie 3 i 4 przepuszczalności powietrza, co oznacza, że przez każdy 1 m styku ramy skrzydła z ramą ościeżnicy może przedostawać się do pomieszczenia od 0 m3/hm do 2,25 m3/hm.

Ilość powietrza przedostającego się do pomieszczeń w głównej mierze zależy od ciśnienia prędkości wiatru występującego w dniu wykonania zdjęcia termowizyjnego. Jeśli pomieszczenie jest ogrzewane, a zewnętrzne powietrze chłodne, miejsca w których następuje infiltracja powietrza są wychładzane przez infiltrujące powietrze i doskonale widoczne w termowizji. Problem w tym, że naturalnej przepuszczalności powietrza okna, mieszczącej się w granicach deklarowanych przez producenta, bądź w braku takiej deklaracji, mieszczącej się w granicach wymagań, nie można uznać za wadę fizyczną rzeczy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Sporo zamieszania w tym względzie czyni z pewnością powszechne u nabywców przekonanie o „szczelności” nowych okien podsycane przez okienny marketing. Niestety nawet nowe okna nie są szczelne na przenikanie powietrza, poprawniej i bezpieczniej jest zatem mówić o takim, czy innym poziomie ich nieszczelności, który później doskonale widać w termowizji.

Do czego może przydać się zdjęcie termowizyjne okna?

Wydaje się, że jedynym pożytkiem dla użytkowników płynącym ze zdjęć termowizyjnych okien i drzwi balkonowych może być wskazówka, że konieczne byłoby przeprowadzenie specjalistycznych badań pozwalających potwierdzić, czy użytkowany wyrób posiada zadeklarowany przez producenta poziom/klasę właściwości użytkowych w zakresie przenikalności cieplnej i przepuszczalności powietrza, czy też ich nie posiada. Dopiero stwierdzenie, że którakolwiek z tych właściwości jest niższa od deklarowanej albo niższa od wymagań minimalnych wynikających z przepisów techniczno-budowlanych stanowić może podstawę do zasadnej reklamacji, czy to w trybie rękojmi za wady, czy też gwarancji jakości o ile właściwości te objęte są oświadczeniem gwarancyjnym.

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.11 / 5.00
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.80 / 5.00
Oknoplast Ideal 4000 niezlicowany
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
OknoPlus Visoglide Plus
drzwi unoszono-przesuwne HST aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Gebauer Alu Clad Lux 92
okna i drzwi balkonowe drewniano-aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Aluron Gemini Integral II
okna i drzwi balkonowe drewniano-aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Empol Schüco AWS/ADS 75 SI+
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Alsecco MB-77 HS
drzwi unoszono-przesuwne HST aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne