Termowizja, a okna i drzwi balkonowe

28.01.2019
Udostępnij

Gdy od okien wieje chłodem użytkownicy próbują wykorzystać termowizję do wykazania ich wadliwości, szczególnie wtedy, gdy na tym tle dochodzi do sporu pomiędzy sprzedawcą, a nabywcą. Czy to dobra metoda? Delikatnie mówiąc nie najlepsza.

Zdjęcia termowizyjne przedstawiają rozkład temperatur na wewnętrznej powierzchni elementów konstrukcyjnych okna. Pytanie, jaki z takiej informacji pożytek płynie dla użytkownika okien? Niewielki lub nawet żaden! Polskie przepisy techniczno-budowlane nie stawiają żadnych wymagań, co do minimalnego wymaganego poziomu temperatur na wewnętrznej powierzchni przegród przezroczystych, a za taką należy uznać okno lub drzwi balkonowe. Jeśli nie istnieją wymagania, to informacja o rozkładzie temperatur na wewnętrznej powierzchni okna nie przynosi użytkownikowi żadnego pożytku poza samą wiedzą o wartości tych temperatur w poszczególnych punktach konstrukcji okna.

Termowizja. Badanie okna.
Termowizja. Badanie okna.

Jeśli nie wiadomo, jaka w danych warunkach powinna być temperatura minimalna na powierzchni elementów konstrukcyjnych, a sprzedawca z nabywcą nie ustalili tego pomiędzy sobą w umowie, temperatura 0°C będzie tak samo dobra, jak 5°C, 10°C lub 15°C. Co oczywiste, każdy z użytkowników okien wolałby, aby nawet przy skrajnie niskiej temperaturze zewnętrznej, temperatura na wewnętrznej powierzchni okien była zbliżona do temperatury pokojowej, ale w przypadku, gdy tak nie będzie, w braku wymagań i ustaleń umownych żaden poziom temperatury przedstawiony przez zdjęcie termowizyjne nie może być uznany za wadę fizyczną rzeczy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Badanie termowizyjne okien

Co widzimy na zdjęciu termowizyjnym? Widzimy skumulowany efekt, jaki łącznie niosą ze sobą współczynniki przenikania ciepła poszczególnych elementów konstrukcyjnych, wartość liniowego mostka cieplnego Ψ na styku oszklenia z kształtownikami okiennymi, punktowe mostki cieplne na styku materiałów o różnej przewodności cieplnej oraz klasa przepuszczalności powietrza okna.

Poszczególne, widoczne elementy konstrukcyjne okna, ościeżnica, skrzydło, słupki, oszklenie, okucia oraz połączenia tych elementów charakteryzują się różnymi wartościami współczynników przewodności cieplnej i przenikania ciepła, a zatem w danych warunkach, temperatury na ich powierzchniach będą różne, co doskonale widać w termowizji.

Efekt wynikający z różnych wartości współczynników przewodności i przenikania ciepła jest dodatkowo „wzmacniany” przez naturalną nieszczelność każdego okna określoną klasą przepuszczalności powietrza. Przepisy techniczno-budowlane dopuszczają stosowanie w budownictwie okien i drzwi balkonowych w klasie 3 i 4 przepuszczalności powietrza, co oznacza, że przez każdy 1 m styku ramy skrzydła z ramą ościeżnicy może przedostawać się do pomieszczenia od 0 m3/hm do 2,25 m3/hm.

Ilość powietrza przedostającego się do pomieszczeń w głównej mierze zależy od ciśnienia prędkości wiatru występującego w dniu wykonania zdjęcia termowizyjnego. Jeśli pomieszczenie jest ogrzewane, a zewnętrzne powietrze chłodne, miejsca w których następuje infiltracja powietrza są wychładzane przez infiltrujące powietrze i doskonale widoczne w termowizji. Problem w tym, że naturalnej przepuszczalności powietrza okna, mieszczącej się w granicach deklarowanych przez producenta, bądź w braku takiej deklaracji, mieszczącej się w granicach wymagań, nie można uznać za wadę fizyczną rzeczy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Sporo zamieszania w tym względzie czyni z pewnością powszechne u nabywców przekonanie o „szczelności” nowych okien podsycane przez okienny marketing. Niestety nawet nowe okna nie są szczelne na przenikanie powietrza, poprawniej i bezpieczniej jest zatem mówić o takim, czy innym poziomie ich nieszczelności, który później doskonale widać w termowizji.

Do czego może przydać się zdjęcie termowizyjne okna?

Wydaje się, że jedynym pożytkiem dla użytkowników płynącym ze zdjęć termowizyjnych okien i drzwi balkonowych może być wskazówka, że konieczne byłoby przeprowadzenie specjalistycznych badań pozwalających potwierdzić, czy użytkowany wyrób posiada zadeklarowany przez producenta poziom/klasę właściwości użytkowych w zakresie przenikalności cieplnej i przepuszczalności powietrza, czy też ich nie posiada. Dopiero stwierdzenie, że którakolwiek z tych właściwości jest niższa od deklarowanej albo niższa od wymagań minimalnych wynikających z przepisów techniczno-budowlanych stanowić może podstawę do zasadnej reklamacji, czy to w trybie rękojmi za wady, czy też gwarancji jakości o ile właściwości te objęte są oświadczeniem gwarancyjnym.

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Plast-Bud Perfectherm
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Tur-Plast Schüco EasySlide
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Altom Premium Energo
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Oknoplast Ideal 7000
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Vito Tisser Osmose
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Komsta Aluprof MB-104 Passive
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne