Termowizja, co to jest?

28.01.2019
Udostępnij

Niejednorodność właściwości cieplnych komponentów tworzących zewnętrzną obudowę budynku skutkuje różnicami temperatury na powierzchni konstrukcji. Na temperaturę powierzchni wpływa również przepływ powietrza wewnątrz i/lub przez obudowę budynku. Rozkład temperatury na powierzchni może być więc wykorzystany do wykrywania niejednorodności cieplnych spowodowanych defektami izolacji, zawartością wilgoci i/lub wpływem powietrza w komponentach tworzących obudowę zewnętrzną budynku.

Badanie termowizyjne domu
Badanie termowizyjne domu

Badanie termowizyjne / termograficzne

Termowizja, a poprawniej termografia budynku jest metodą wskazywania i przedstawiania rozkładu temperatury na części powierzchni obudowy budynku. W kontekście normy PN-EN 13187 „Właściwości cieplne budynków -- Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku -- Metoda podczerwieni”, termowizję wykonuje się za pomocą detekcji promieniowania podczerwonego, która wytwarza obraz pozornej temperatury promieniowania mierzonej na powierzchni obiektu.

Promieniowanie cieplne, (strumień energii promieniowania podczerwonego), powierzchni obiektu jest przetwarzane przez system detekcji promieniowania podczerwonego na obraz cieplny przedstawiający względne natężenie promieniowania cieplnego różnych części tej powierzchni. Natężenie obrazu jest zależne od temperatury powierzchni, charakterystyki powierzchni, warunków otoczenia i samego przetwornika urządzenia termowizyjnego. Procedura pomiarowa obejmuje również interpretację obrazów cieplnych, (termogramów).

Zdjęcie - termogram wnętrza pomieszczenia
Zdjęcie - termogram wnętrza pomieszczenia

W normie PN-EN 13187 opisano jakościową metodę wykrywania wad cieplnych w obudowie budynku badaniami termograficznymi. Metodę tę stosuje się do wstępnej identyfikacji wielu rodzajów zamian właściwości cieplnych włączając szczelność na przenikanie powietrza komponentów tworzących obudowę budynków. Wyniki otrzymywane za pomocą tej metody powinny być interpretowane i szacowane przez osoby specjalnie przeszkolone do tego celu.

Norma PN-EN 13187 ma zastosowanie do określania miejsc niejednorodności cieplnych i dróg wpływu powietrza przez obudowę. Norma nie ma zastosowania do ilościowego określania izolacyjności cieplnej i szczelności konstrukcji na przenikanie powietrza. Do takich określeń wymagane są badania innymi metodami.

Na kontrolę termowizyjną elementów budynków składają się:

  • Określenie rozkładu temperatury powierzchni na części obudowy budynku.
  • Stwierdzenie, czy ten rozkład temperatury powierzchni jest nieprawidłowy na przykład w wyniku defektów izolacji, zawilgocenia i/lub wpływu powietrza.
  • Oszacowanie typu i stopnia występowania defektów.

Aby ustalić, czy obserwowane zmiany we właściwościach cieplnych izolacji są nieprawidłowe, otrzymane termogramy porównuje się ze spodziewanym rozkładem temperatury na powierzchni, określanym z projektowej charakterystyki obudowy budynku i z warunków otoczenia podczas kontroli. Spodziewane rozkłady temperatury mogą być określone z użyciem „termogramów odniesienia”, obliczeń lub innych badań. Określenie opiera się na rysunkach i innych dokumentach odnoszących się do obudowy zewnętrznej i do systemu ogrzewania i wentylacji badanego budynku.

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.11 / 5.00
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.79 / 5.00
Wegiel Gemini Linear
okna i drzwi balkonowe drewniano-aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
OknoPlus Genesis
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Dankar Aliplast Star
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
AdamS Veka SL 82
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Alsecco HS Knipping 76
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Igloopol System Igloo Termo Plus 8000
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 3.00 / 5.00
Popularne
Budvar
ocena gwiazdki 4.47 / 5.00
9 opinii
1510
7670
Team-Plast
ocena gwiazdki 4.63 / 5.00
5 opinii
66
33631
Vetrex
ocena gwiazdki 4.47 / 5.00
10 opinii
1514
95852
firma zbadała okna
Plastimet
ocena gwiazdki 4.50 / 5.00
0 opinii
0
2119
Oknoplast
ocena gwiazdki 4.18 / 5.00
22 opinii
0
35061
firma zbadała okna
Witraż
ocena gwiazdki 4.06 / 5.00
3 opinie
0
3419
Team-Plast
ocena gwiazdki 4.63 / 5.00
5 opinii
21
33631
Fasada
ocena gwiazdki 4.00 / 5.00
0 opinii
0
1404
NexBau
ocena gwiazdki 4.20 / 5.00
0 opinii
0
1255
Mielczarek
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
1016
Thermofasada Zachód
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
0 opinii
0
808
Petecki
ocena gwiazdki 3.74 / 5.00
2 opinie
0
3583
Stollar
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
1 opinia
0
1725
POL-SKONE
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
765
Bertrand
ocena gwiazdki 4.70 / 5.00
0 opinii
0
2433
Fasada
ocena gwiazdki 4.00 / 5.00
0 opinii
0
1404
Dako
ocena gwiazdki 2.89 / 5.00
1 opinia
0
3155
MS więcej niż OKNA
ocena gwiazdki 4.38 / 5.00
1 opinia
0
7571
Fasada
ocena gwiazdki 4.00 / 5.00
0 opinii
0
1404
Pozbud
ocena gwiazdki 4.33 / 5.00
0 opinii
0
1087
Windows 2000
ocena gwiazdki 3.75 / 5.00
2 opinie
0
1442
NexBau
ocena gwiazdki 4.20 / 5.00
0 opinii
0
1255
Wegiel
ocena gwiazdki 4.00 / 5.00
0 opinii
0
983
Dako
ocena gwiazdki 2.89 / 5.00
1 opinia
0
3155