Przewiń do artykułu

Okna Aluplast - Idealna (R)ewolucja

ocena gwiazdki 0.00 / 5.00 - 0 głosów Oceń

W dziejach ludzkości dwa pojęcia mają wyjątkowe znaczenie. Te dwa pojęcia, to „ewolucja” i „rewolucja”. Dzięki tej pierwszej, złażąc z drzewa, jakieś 200.000 tysięcy lat temu zaczęliśmy w naszych jaskiniach myśleć jakby tu żyć wygodniej. Wymyśliliśmy okno. Potem wymyśliliśmy firmy, które będą je produkować, a te już dzięki rewolucji, jakieś 50 lat temu wymyśliły, że można okna robić z ropy naftowej i soli, czyli PVC oraz, że powinny one być szczelne i ciepłe. Niewątpliwie suma różnych ewolucji i rewolucji tworzy naturalny porządek rzeczy. My prześledzimy ten okienny porządek dzięki kształtownikom IDEAL, bo to nomen omen przykład idealnej (r)ewolucji w świecie okien.

Big Bang

Big Bang – wielki wybuch, to jedna z teorii powstania Ziemi. Początek lat 90 dwudziestego wieku, to prawdziwy Big Bang w historii polskiego rynku okien PVC. Mimo, iż okna plastikowe były już obecne na placach budów, to trudno uznać ten wcześniejszy okres za czas ich świetności. Przestarzałe i niemodyfikowane technologie sprawiały, że przy swojej cenie, okna PVC łatwo przegrywały w konkurencji z oknami drewnianymi. Wszystko uległo zmianie kiedy na nasz rynek wewnętrzny zdecydowanie wkroczyły firmy z zachodu. Od tej pory przestaje się mówić o oknach PVC jak o pojedynczych prostych i prostokątnych wyrobach budowlanych służących do zapychania dziury w murze, a rozpoczyna się okres systemów okiennych, z których mogą powstawać konstrukcje wywierające realny wpływ na parametry techniczne obiektów budowlanych i estetykę ich elewacji.

Rok 1994
System aluplast IDEAL 2000
okno ideal 2000 3 komorowe okno ideal 2000 euro 3 komorowe okno ideal 2000 round okno ideal 2000 4 komory
okno ideal 2000 3 komory przekrój okno ideal 2000 euro 3 komory schemat i przekrój okno ideal 2000 round sechemat i przekrój okno ideal 2000 4 komory przekrój

Licencyjne POLTROCALE i PANORAMY są powoli, ale systematycznie wypychane z obrotu przez znacznie nowocześniejsze i doskonalsze okna. Znikają archaiczne okucia instalowane na zewnętrznych powierzchniach ram okiennych, zastępowane okuciami obwiedniowymi ukrytymi we wrębach okuciowych skrzydeł, a powszechnie używane do budowy szyb zespolonych szkło ciągnione wyparte zostaje przez szyby produkowane w technologii float. Kształtowniki okienne mają trzy lub cztery komory i głębokość 60 mm. To wielki Big Bang technologiczny, któremu towarzyszy nie mniejszy Big Bang konsumencki. Po raz pierwszy inwestorzy mogą pogrymasić przy wyborze okien.

W jednym tylko systemie IDEAL 2000, firma Aluplast oferuje nabywcom więcej różnych odmian kształtowników ram skrzydeł i ościeżnic niż było w POLTROCALU i PANORAMIE razem wziętych. Profile można ze sobą dowolnie łączyć, co jest absolutną nowością pozwalającą inwestorom na określanie oraz wybieranie estetyki stolarki okiennej z PVC według indywidualnych upodobań i potrzeb. No i te ceny całkiem nie z drewna! Big Bang.

ideal 2000 różne odmiany skrzydeł
ideal 2000 różne odmiany skrzydeł

Do tego system dwóch uszczelek przylgowych w połączeniu ze stalowym zbrojeniem kształtownika i nowocześniejszymi okuciami sprawia, że okna stają się zdecydowanie szczelniejsze. Można nawet powiedzieć, że są porównywalnie szczelne do tych, które kupujemy dzisiaj. 15 lat temu, ta cecha okien PVC całkowicie wystarczała inwestorom, dla których głównym problemem były stare i nieszczelne okna drewniane, a o osiąganiu oszczędności energii dzięki oknom nikt wtedy jeszcze głośno nie mówił, choć wielu już o tym myślało. Bo jak tu nie myśleć, kiedy parametry przenikalności cieplnej szyb zespolonych na poziomie Ug = 2,9 W/(m2·ºK) i kształtowników okiennych na poziomie Uf = 1,8 W/(m2·ºK), sprawiają, że najbardziej popularne okno typowe, słynne O34 o wymiarach 1465 mm x 1435 mm osiąga przenikalność cieplną na poziomie Uw = 2,7 W/(m2·ºK).

Wielki skok

okno o34 szkic
okno o34 szkic

Rok 1998. Początek zapaści w budownictwie. Rosnące ceny paliw oraz surowców energetycznych i jednoczesny wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw, zwiastują, a właściwie wymuszają nadejście epoki „okiennego ocieplenia”, a chwilę później pierwszej rewolucji energooszczędnej. Zaczęło się od szkła. Technologia produkcji szkła float umożliwiła powstanie szyb z powłokami niskoemisyjnymi. W ciągu zaledwie kilku lat współczynnik przenikania ciepła szyb zespolonych standardowo stosowanych w przeszkleniach okiennych obniżył się o prawie 250%, z wartości Ug = 2,9 W/(m2·ºK) do Ug = 1,1 W/(m2·ºK). Na odpowiedź producentów kształtowników okiennych nie trzeba było długo czekać. Aluplast wprowadza na rynek dwa nowe systemy profili okiennych: IDEAL 4000 oraz IDEAL 5000.

Rok 1998
System aluplast IDEAL 4000 System aluplast IDEAL 5000
okno ideal 4000 5-cio komorowe okno ideal 5000
przekrój okna ideal 4000 przekrój okna ideal 5000

Podstawowe i łatwo zauważalne zmiany, to powiększenie wymiaru głębokości kształtowników z 60mm do 70mm, a także wzrost ilości wewnętrznych komór z 3 do 5. Zmiany konstrukcyjne już w założeniu nakierowane były przede wszystkim na uzyskanie poprawy przenikalności cieplnej profili i okien. Dzięki temu, współczynnik przenikania ciepła kształtowników okiennych obniżył się z wartości Uf = 1,8 W/(m2·ºK) do wartości Uf = 1,5 W/(m2·ºK) w przypadku systemu IDEAL 4000 i Uf = 1,4 W/(m2·ºK) dla IDEAL 5000. Tym samym przy niezmienionym poziomie właściwości statycznych i szczelności okien, Aluplastowi udało się obniżyć przenikalność cieplną kształtowników o blisko 30%.

okno O34 rok 1998
okno O34 rok 1998

Ten wielki 250% skok izolacyjności cieplnej szkła zespolonego i dodatkowy 30% kształtowników okiennych sprawił, że nasze przykładowe okno O34 skonstruowane z pięciokomorowych kształtowników IDEAL 4000 z szybą zespoloną o współczynniku przenikania ciepła Ug = 1,1 W/(m2·ºK) osiąga teraz przenikalność cieplną na poziomie Uw = 1,5 W/(m2·ºK). W porównaniu do poprzedniej generacji szyb i kształtowników przenikalność cieplna standardowego okna zmniejszona aż o 80% to zwiastun początku prawdziwej technologicznej rewolucji okiennej! Rewolucji energooszczędnej.

Czas energooszczędnej rewolucji.

Opisany wielki skok technologiczny w produkcji szkła i kształtowników okiennych przerodził się w trwającą 10 lat prawdziwą rewolucję techniczną, której hasłem przewodnim było ograniczanie strat energii odbywającej się przez okna. Nie mogło w niej zabraknąć firmy Aluplast, która w tym czasie przedstawiła szereg rozwiązań technologicznych, dzięki którym współczynnik przenikania ciepła okna mógł zbliżyć się do „magicznej” granicy Uw = 1,1 W/(m2·ºK), a później do poziomu Uw = 0,8 W/(m2·ºK) wyznaczonego przez Instytut w Darmstad jako graniczny dla okien w budynkach pasywnych.

Rok 2002
System aluplast IDEAL 6000 System aluplast IDEAL 7000
okno ideal 6000 okno ideal 7000
okno ideal 6000 schemat i wymiary okno ideal 7000 schemat i wymiary

Pierwszym krokiem na drodze rewolucji energooszczędnej było wprowadzenie na rynek w roku 2002 dwóch nowych systemów okiennych. IDEAL 6000 oraz IDEAL 7000. Oba składają się z 6 komorowych kształtowników okiennych o głębokości zabudowy 80 mm. Dzięki temu, w porównaniu do systemu IDEAL 4000, współczynnik przenikania ciepła kształtowników okiennych obniżył się o kolejne 25%, do wartości Uf = 1,2 W/(m2·ºK). Jak pokazywały wyniki badań, dalsze zwiększanie głębokości kształtowników okiennych i liczby komór, choć możliwe, nie pozwala już na zdecydowane obniżanie wartości współczynnika przenikania ciepła, więc dynamika pierwszej rewolucji zmalała, ale zapał rewolucjonistów nie wygasł. Przyszedł czas na wykorzystanie odkrytych energooszczędnych rezerw i opracowanie kolejnych dróg rozwoju technologii produkcji.

Proste przerwy

Jedną z podstawowych barier na drodze postępu energooszczędnej rewolucji jest konieczność stosowania w oknach z PVC wzmocnień stalowych, które zapewniają konstrukcjom okiennym odpowiednią sztywność, ale jednocześnie ich wysoka przewodność cieplna powoduje straty energii. Rozwiązaniem tego problemu miało być stosowanie wzmocnień z włókien szklanych lub wypełnianie przestrzeni komory wzmocnienia i stalowych kształtowników wzmacniających odpowiednimi wkładkami termicznymi. Tą drugą drogą poszła firma Aluplast wprowadzając na rynek w roku 2004 system IDEAL 6000 Passivhaus.

Rok 2004
System aluplast IDEAL 6000 Passivhaus
okno ideal 6000 passivhaus okno ideal 6000 passivhaus
okno O34 rok 2002
okno O34 rok 2002
okno O34 rok 2004
okno O34 rok 2004

Zastosowanie wkładek termicznych wypełniających przestrzeń stalowego wzmocnienia umożliwiło obniżenie współczynnika przenikania ciepła kształtowników IDEAL 6000 o kolejną 0,1 W/(m2·ºK) do poziomu Uf = 1,1 W/(m2·ºK). Tym samym doprowadzono do stanu, w którym szyby zespolone stosowane standardowo do przeszkleń okiennych i kształtowniki okienne osiągnęły podobną izolacyjnością cieplną. Jednak w tym samym czasie producenci szkła nie zasypiali rewolucyjnych gruszek w popiele tworząc pierwsze dwukomorowe szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła Ug = 0,7 W/(m2·ºK), dzięki którym nasze przykładowe okno O34 o wymiarach 1465 mm x 1435 mm skonstruowane z sześciokomorowych kształtowników IDEAL 6000 o współczynniku przenikania ciepła Uf = 1,1 W/(m2·ºK) z szybą zespoloną o współczynniku przenikania ciepła Ug = 1,1 W/(m2·ºK) lub Ug = 0,7 W/(m2·ºK) może osiągać standardowo przenikalność cieplną na poziomie Uw = 1,3 W/(m2·ºK) lub Uw = 1,1 W/(m2·ºK).

Nowa droga - Bonding Inside

„Baba z wozu, koniom lżej”, jak mówi ludowe porzekadło. Od 2007 roku można je parafrazować w branży okiennej mówiąc: „ Stal z okna, inwestorom cieplej”. Może jeszcze nie cała stal i nie zawsze, ale to co kiedyś wydawało się niemożliwe, stało się możliwe, a nawet pożądane. Wykorzystując właściwości fizyczne szkła, a dokładniej naturalną sztywność szyb zespolonych, Aluplast opracował nowe kształtowniki skrzydeł okiennych i technologię ich trwałego łączenia z krawędziami szyb zespolonych. Po co? Aby pozbywając się wzmocnień stalowych w skrzydłach okiennych i ograniczając mostek cieplny na styku szyby z profilem kolejny raz obniżyć współczynnik przenikania ciepła całego okna uzyskując przy okazji możliwość poprawy jego właściwości statycznych.

Rok 2007
System aluplast IDEAL 8000 bonding inside
okno ideal 8000 bonding inside okno ideal 8000 bonding inside. Schemat i wymiary.

Nową technologię konstrukcji skrzydeł okiennych, która wydaje się na kilka przyszłych lat wyznaczać kierunek rozwoju okien nazwano „bonding inside”. Jeśli przetłumaczyć to na język polski, to wyjdzie „przyklejone od wewnątrz”. Średnio brzmi, ale nie ma co narzekać. Trwałe „przyklejenie” energooszczędności do okna, nie ważne czy od wewnątrz, czy od zewnątrz, to i tak sukces, bo dla inwestorów liczą się korzyści z technologii, a nie jej piękna nazwa. W „bonding inside” korzyści są trzy i to nie byle jakie – pieniądze, spokój i bezpieczeństwo! Pieniądze z oszczędności w wyniku ograniczenia strat ciepła, pieniądze z pasywnych zysków energii dzięki większej powierzchni przeszkleń oraz pieniądze zaoszczędzone z powodu cen okien, w których nie trzeba kalkulować już drogich wzmocnień stalowych. Spokój, to wysoka wytrzymałość mechaniczna i izolacyjność akustyczna właściwa okien na poziomie RA2 = 43 dB, a bezpieczeństwo dwojakie. Łatwiejsze uzyskanie 2 klasy odporności na włamanie oraz znakomita ochrona przed irytującym zjawiskiem spontanicznego pękania szkła.

okno o34 Szkic
okno o34 Szkic

Na nowej drodze „bonding inside”, nasze przykładowe okno O34 o wymiarach 1465 mm x 1435 mm skonstruowane z kształtowników IDEAL 8000 o współczynniku przenikania ciepła Uf = 1,0 W/(m2·ºK) z szybą zespoloną o współczynniku przenikania ciepła Ug = 0,7 W/(m2·ºK) uzyskuje przenikalność cieplną na poziomie Uw = 0,9 W/(m2·ºK).

Energeto - porządna rzecz

W ciągu kolejnych trzech lat nowatorskie podejście do techniki okiennej oparte o technologię „bonding inside” pozwoliło firmie Aluplast stworzyć nowoczesny system kształtowników okiennych, w których nie tylko nie ma potrzeby stosowania stalowych wzmocnień, ale także system, w którym w kształtownikach okiennych w ogóle nie ma żadnych metalowych części. Tym samym została całkowicie usunięta jedna z poważnych barier na drodze dalszego postępu w dziedzinie tworzenia energooszczędnych konstrukcji okiennych, a jednocześnie zakończyła się trwająca prawie 50 lat epoka „klasycznych” okien z PVC. Zakończyła się epoka IDEAL, a rozpoczęła era ENERGETO.

1994 2010
Ideal 2000 ENERGETO 8000
okno ideal 2000 okno energeto 8000
okno o34 szkic
okno o34 szkic

Era, w której my inwestorzy nie będziemy już musieli szukać okien energooszczędnych, bo one po prostu będą takie zawsze. Powyższe stwierdzenie dotyczy na razie wyłącznie firmy Aluplast i wyłącznie odmian kształtowników ENERGETO przy dzisiejszych parametrach technicznych energooszczędności. Któż może bowiem przewidzieć co w tej dziedzinie będzie standardem za lat kilka czy kilkanaście, kiedy już teraz na rynku okiennym coraz głośniej o VIG (vacuum-insulated glass), czyli nowej technologii produkcji jednokomorowych próżniowych szyb zespolonych o rewelacyjnie niskich współczynnikach przenikania ciepła. Jednak co ma być, to będzie, a na początku ery ENERGETO nasze przykładowe okno O34 o wymiarach 1465 mm x 1435 mm skonstruowane z kształtowników ENERGETO 8000 o współczynniku przenikania ciepła Uf = 0,8 W/(m2·ºK) z nową szybą zespoloną o współczynniku przenikania ciepła Ug = 0,5 W/(m2·ºK) uzyskuje przenikalność cieplną na poziomie Uw = 0,6 W/(m2·ºK) i tego się trzymajmy.

O rozpoczęciu nowej ery w dziedzinie produkcji kształtowników okiennych z PVC świadczy również to, że ENERGETO nie jest jakimś wyjątkowym pojedynczym projektem. To już cała rodzina kształtowników składająca się z trzech odrębnych systemów, ENERGETO 4000, ENERGETO 5000 i ENERGETO 8000. Różnią się pod wieloma względami, ale łączy je jedno, idea energooszczędnego okna jako produktu finalnego.

Rok 2010
System ENERGETO
ENERGETO 4000 ENERGETO 5000 ENERGETO 8000
okno energeto 4000 okno energeto 5000 okno energeto 8000

Nie czas i miejsce na szczegółowe omawianie tego najnowszego produktu ewolucji i rewolucji okiennej, poświęcimy temu kolejny obszerny artykuł. Ten miał być podsumowaniem pewnego ważnego etapu w rozwoju kształtowników okiennych z PVC i sygnałem, że idzie nowe, inne, lepsze, jeszcze doskonalsze. Jaka jest puenta. Powiedzmy, że taka: Ewolucja stworzyła ludzi myślących, okno i porządek rzeczy, Aluplast w drodze idealnej (r)ewolucji stworzył ENERGETO. Porządną rzecz. Dla ludzi.

OKNOTEST.PL

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?