Szukaj w Oknotest.pl

reklama

Ciepła Belka Montażowa - dlaczego warto?

Wrzesień 2020 · MARBET

Montaż okien i drzwi jest jednym z kluczowych zadań podczas budowy domu. Na pewnym etapie pracy, każdy z inwestorów będzie musiał podjąć odpowiednie decyzje w tym zakresie. Sprawa tylko z pozoru wydaje się być prosta. Problem pojawia się w momencie wyboru właściwego sposobu wykonania montażu spośród różnych dostępnych technologii. Warto zawczasu zastanowić się nad najlepszym wyborem montażu okien w nowoczesnym, energooszczędnym budynku mieszkalnym oraz rodzajem materiałów jakich warto użyć, by zminimalizować ryzyko popełnienia błędu.

Prawidłowego montażu okien nie warto lekceważyć

Natrętna mucha potrafi zepsuć najlepsze wystąpienie, komary, urlopowy wypoczynek, a przysłowiowa „szczypta soli” smak potrawy. Wielu z nas zdarzyło się, że nagły drobiazg niespodziewanie psuje cały efekt wcześniejszego działania.

reklama

Wśród ogromu prac budowlanych wykonanych podczas budowy domu takim „drobiazgiem” może stać się niedbale wykonany montaż okien i drzwi. W konsekwencji piękne marzenie o własnym, komfortowym domu przekształca się w koszmar przewiewów, zacieków i reklamacji.

Czy istnieje dobry sposób na zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu podczas wyboru sposobu montażu okien i drzwi?     

Przede wszystkim, wyboru nie należy dokonywać pochopnie, kierując się tylko względami ekonomicznymi albo rekomendacjami znajomych. Pieniądze są ważne, to jasne, ale ceny nie powinny wpływać na obniżenie wartości użytkowej nabywanych rzeczy i usług.

A rekomendacje? Świetna sprawa, pod warunkiem że znajomy, to fachowiec albo osoba, która potrafi otwarcie przyznawać się również do błędnych decyzji. Metodą ograniczenia ryzyka lepszą od rekomendacji wydaje się być rzeczowa ocena podstawowych czynników, które determinują sposób wykonania montażu okien i drzwi balkonowych w budynku mieszkalnym.

reklama

Lista czynników determinujących sposób wykonania montażu:  

 • Przewidywana pozycja okien względem płaszczyzny muru konstrukcyjnego.
 • Stan techniczny obiektu i konieczny do wykonania przed montażem zakres przygotowań.
 • Przewidywany poziom obciążenia wiatrem obiektu i konstrukcji okiennych.
 • Wielkość i waga konstrukcji okiennych wraz z roletami lub żaluzjami o ile będą stosowane.
 • Wymagany i pożądany poziom szczelności połączeń okien z ościeżami na przenikanie powietrza.
 • Wymagany i pożądany poziom odporności połączeń okien z ościeżami na oddziaływanie wody opadowej.
 • Wymagany poziom izolacji termicznej połączeń okien z ościeżami z uwzględnieniem wartości liniowych mostków cieplnych.
 • Wymagany poziom bezpieczeństwa użytkowania i oddziaływania na środowisko naturalne.
 • Pracochłonność robót instalacyjnych stolarki budowlanej z użyciem wybranych technik i materiałów.
 • Dostępność materiałów lub ich zamienników o równoważnych właściwościach użytkowych.
 • Cena materiałów i robocizny ustaloną w wyniku oceny czynników determinujących sposób wykonania montażu okien i drzwi balkonowych.

Kto potrafi, może dokonać oceny samodzielnie, a jeszcze lepiej, gdy uczestniczyć w niej będzie potencjalny wykonawca robót instalacyjnych stolarki budowlanej. Każdy z przedstawionych czynników pominięty w ocenie albo potraktowany nazbyt powierzchownie może okazać się elementem, który sprawi, że droga do spełnienia marzeń o własnym, komfortowym domu będzie bardziej wyboista, a koniec końców może nawet i droższa.

Czy takie szczegółowe analizy sposobu wykonania montażu zawsze są niezbędne?

Wydaje się, że można je pominąć w dwóch przypadkach. Z pierwszym mamy do czynienia wtedy, gdy inwestor dysponuje kompletnym i dobrze przygotowanym projektem architektoniczno-budowlanym, w którym określono sposób montażu, materiały i detale wykonania. Z drugim, gdy skorzystamy z kompletnych systemów montażu posiadających aktualne europejskie albo krajowe oceny techniczne.

Siła systemów montażu

Podstawową zaletą dobrego, kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego jest to, że zdejmuje z głowy inwestora większość problemów związanych z podejmowaniem trudnych decyzji dotyczących wyboru rozwiązań technicznych stosowanych podczas budowy domu.

Niestety, takie projekty ciągle są czymś wyjątkowym i unikalnym. Spora w tym zasługa samych budujących, którzy w imię doraźnego interesu ekonomicznego często gotowi są korzystać z ułomnych, mocno niekompletnych projektów przeznaczonych do wielokrotnego zastosowania.

reklama

Kiepski projekt, adaptowany do sytuacji ad hoc, to wręcz proszenie się o kłopoty, a przede wszystkim konieczność wielokrotnego, samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych, m.in. także tych dotyczących przygotowania, wykonania i oceny jakości montażu okien i drzwi balkonowych.

Siłą systemów montażu okien i drzwi balkonowych posiadających aktualne europejskie albo krajowe oceny technicznie jest fakt, że dokument oceny, stanowi od razu opis sprawdzonego w badaniach zbioru materiałów i procedur. Dodatkowo zawiera opis zasad, prowadzących do osiągnięcia w warunkach budowy rezultatu zgodnego z wymaganiami aktualnego stanu techniki.

Twórcy systemu, na etapie projektowania dokonują szczegółowych analiz związanych z możliwością stosowania rozwiązań w najczęściej spotykanych przypadkach montażu okien i drzwi. Prawidłowość i poprawność założeń jest weryfikowana i sprawdzana w badaniach wykonywanych przez laboratoria, posiadające notyfikacje i uprawnienia do wydawania ocen technicznych potwierdzających dopuszczalność stosowania systemu w budownictwie.

Inwestorowi pozostaje tylko wskazać wykonawcy system montażu, który powinien zastosować podczas wykonywania robót instalacyjnych stolarki budowlanej. Wykonawca, działając z należytą starannością powinien uzyskać pożądany rezultat zgodny lub lepszy od określonego w europejskiej bądź krajowej ocenie technicznej.

Ciepła Belka Montażowa - system z papierami na montażowy sukces

Ciepła Belka Montażowa - przykład zastosowania w murze dwuwarstwowym
Ciepła Belka Montażowa - przykład zastosowania w murze dwuwarstwowym

W bogatej ofercie rynkowej znaleźć można dziesiątki, setki, a nawet tysiące pojedynczych materiałów montażowych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Z ogromu zachwalanych materiałów trzeba wybrać tych kilka najwłaściwszych dla zastosowania podczas montażu okien we własnym domu, co nie jest łatwe. Gotowe systemy montażu, stanowiące ustalony zbiór materiałów i zasad ich użycia można za to policzyć na palcach, a takie objęte europejskimi albo krajowymi ocenami technicznymi, policzyć się da na palcach jednej ręki.

Jednym z takich gotowych do użycia systemów montażu okien i drzwi jest Ciepła Belka Montażowa. System posiadający nie tylko jedną, ale aż dwie Krajowe Oceny Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej, dopuszczony do stosowania w budownictwie od 2018 roku.

System sprawdzony oraz wielokrotnie z powodzeniem zastosowany podczas budowy jednorodzinnych i wielomieszkaniowych obiektów budowlanych i już tylko z tego względu godny uwagi i polecenia inwestorom budującym nowoczesne, energooszczędne domy mieszkalne.

Dom jednorodzinny z oknami zamontowanymi w systemie Ciepłej Belki Montażowej Marbet CBM
Dom jednorodzinny z oknami zamontowanymi w systemie Ciepłej Belki Montażowej Marbet CBM
Okno narożne zamonotowane z wykorzystaniem systemu Ciepłej Belki Montażowej
Okno narożne zamonotowane  z wykorzystaniem systemu Ciepłej Belki Montażowej
Drzwi balkonowe zamontowane w strefie docieplenia z wykorzystaniem systemu Marbet CBM
Drzwi balkonowe zamontowane w strefie docieplenia z wykorzystaniem systemu Marbet CBM

Spróbujmy wspólnie dokonać oceny systemu montażu okien i drzwi CBM w odniesieniu do wcześniej wskazanych czynników determinujących sposób jego wykonania:

 • Ciepła Belka Montażowa może być stosowana w dowolnym montażu okien częściowo lub całkowicie wysuniętych w warstwę ocieplenia budynku stanowiąc termoizolacyjny element nośny albo osłonowy doskonale łączący się z przyszłą warstwą ocieplenia.
 • Ciepła Belka Montażowa nie wymaga wcześniejszego przygotowania otworów okiennych do montażu za wyjątkiem niektórych przypadków montażu drzwi balkonowych albo konstrukcji okiennych o dużej wysokości.
 • Ciepła Belka Montażowa przenosi obciążenia wiatrem rzędu 200 kgf/m2 do 300 kgf/m2, co odpowiada prędkości wiatru od 204 km/h do 249 km/h.
 • Ciepła Belka Montażowa w zależności od sposobu mocowania i rodzaju ściany nośnej przenosi siły pochodzące od ciężaru konstrukcji rzędu od 100 kgf do 150 kgf przypadające na każdy pojedynczy wspornik dolny oraz 60 kgf do 80 kgf przypadające na każdy pojedynczy wspornik górny lub boczny.
 • Ciepła Belka Montażowa charakteryzuje się przepuszczalnością powietrza określaną przez współczynnik infiltracji a < 0,1 m3/[m*h*(daPa)2/3].
 • Ciepła Belka Montażowa charakteryzuje się pełną odpornością na oddziaływanie wody opadowej do ciśnienia prędkości wiatru 600 Pa, co odpowiada prędkości wiatru 112 km/h.
 • Ciepła Belka Montażowa charakteryzuje się przewodnością cieplną w zakresie λ 0,034 – 0,032 W/(m*K).
 • Ciepła Belka Montażowa w zależności od przyjętych materiałów konstrukcyjnych okna, oraz jego wysunięcia względem lica ściany charakteryzuje się następującymi wartościami liniowych mostków cieplnych:
  Stolarka z wysunięciem
  do 20cm
  Stolarka z wysunięciem
  do 10cm
  Stolarka osadzona
  w licu ściany

  Ψ w obrębie nadproża

  0,011 0,012 0,035

  Ψ w obrębie stojaków bocznych

  0,010 0,011 0,032

  Ψ w obrębie progu

  0,019 0,021 0,038
 • Ciepła Belka Montażowa, to jedyny system montażu posiadający klasyfikację NRO, jako materiał nierozprzestrzeniający ognia.
 • Ciepła Belka Montażowa ogranicza pracochłonność montażu ze względu na konstrukcję elementów, które stanowią oryginalne połączenie materiału termoizolacyjnego EPS o gęstości ≥ 40 kg/m3 lub 60 kg/m3 z wytrzymałością konstrukcyjną stali, z której wykonano wsporniki belek zatopione w styropianie EPS.
 • Ciepła Belka Montażowa została zaprojektowana przez firmę Marbet Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej i jest w całości wykonywana w Polsce z krajowych surowców, a zatem nie podlega ograniczeniom wynikającym z czasowych barier handlowych będących skutkiem na przykład stanu zagrożenia epidemicznego.
 • Ciepła Belka Montażowa sprzedawana jest w cenach adekwatnych do trwałości i korzyści osiąganych przez inwestorów w ekonomicznie uzasadnionym czasie.
Atal Warta Towers Poznań - kompleks apartamentowy gdzie okna i drzwi balkonowe zostaną zamontowane z wykorzystaniem systemu Ciepłej Belki Montażowej Marbet
Atal Warta Towers Poznań - kompleks apartamentowy gdzie okna i drzwi balkonowe zostaną zamontowane z wykorzystaniem systemu Ciepłej Belki Montażowej Marbet

Podsumowując analizę, Ciepła Belka Montażowa okazuje się być systemem montażu o szerokim spectrum zastosowań, szczególnie w odniesieniu do budownictwa energooszczędnego i pasywnego.

Nic w tym zaskakującego, gdy wziąć pod uwagę, że firma Marbet Sp. z o.o., jako jeden z nielicznych twórców i producentów systemów montażu okien może poszczycić się tytułem Ambasadora Budownictwa Pasywnego i to w dwóch niezwykle istotnych kategoriach: Budowa domu pasywnego – (materiały ociepleniowe, konsole montażowe-ciepły montaż) oraz Usługi – (ciepły montaż).

Marbet Bausystem - Ambasador Budownictwa Pasywnego
Marbet Bausystem - Ambasador Budownictwa Pasywnego

Ambasadorzy Budownictwa Pasywnego to grupa firm z różnych sektorów branży budowlanej, które wprowadzają innowacje na Polski rynek w postaci komponentów i systemów budowlanych zalecanych do stosowania w budynkach pasywnych. Świadczą usługi projektowania i budowy takich obiektów w oparciu o kryteria budownictwa pasywnego według najwyższych standardów opracowanych przez Passivhaus Institut Darmstadt.

Ze względu na właściwości użytkowe potwierdzone przez Krajowe Oceny Techniczne ITB, system CBM stanowi jedno z najlepszych dostępnych inwestorom rozwiązań technicznych. Nie wymaga szczególnych przygotowań obiektu i nie pochłania czasu pracy monterów ze względu na łatwość i prostotę zastosowania. Jeżeli wasz dom wymaga prawidłowego i „ciepłego” montażu okien i drzwi, Ciepła Belka Montażowa firmy Marbet, to system z papierami na sukces.

OKNOTEST.PL

Andrzej Błaszczyk 2020-09-11 00:00:00 aktualizacja: 2020-11-13 12:34:49


Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz!

dodaj komentarz
Zobacz także...

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2024