Liczymy ile pieniędzy ucieka przez okna

12.07.2017
Udostępnij

Z technicznego punktu widzenia, wielkość strat ciepła przez okna wyrażona w kWh jest całkowicie wystarczająca do oceny przydatności wyrobu budowlanego i możliwości jego zastosowania w obiekcie budowlanym. Jednak kwestią bardziej interesującą z punktu widzenia inwestora, jak i sprzedawcy jest ustalenie wartości strat ciepła. Ile też złotówek wylatuje w sezonie grzewczym przez okna o określonej wartości współczynnika przenikania ciepła Uw?

Obliczanie prognozowanych wielkości strat ciepła

Współczynnik przenikania ciepła w praktyce

Przykład obliczenia prognozowanej wielkości strat ciepła przez okna w jednym sezonie grzewczym o długości 5.112 godzin, dla domu jednorodzinnego zlokalizowanego w Poznaniu, w którym inwestor przewiduje zastosowanie okien i drzwi balkonowych z PVC-U o powierzchni 30 m2 i wartości współczynnika przenikania ciepła Uw ≤ 1,1 W/(m2 *K):

Dane wyjściowe:

Uw - ≤ 1,1 W/(m2*K)
m2 - 30 m2
h - 5112 h (sezon grzewczy od 15.09 do 15.04)
ΔT – tabela poniżej

Miesiąc sezonu I II III IV IX X XI XII
Temperatura wewnętrzna 21 21 21 21 21 21 21 21
Średnia temperatura zewnętrzna -0,8 0 3,6 8,8 13,7 8,9 3,7 0,2
Różnica temperatur ΔT 21,8 21 17,4 12,2 7,3 12,1 17,3 20,8

Obliczenie z uwzględnieniem danych IMiGW będzie dość złożone ponieważ trzeba przeprowadzić je dla każdego z miesięcy sezonu grzewczego odrębnie ze względu na zróżnicowaną wartość różnic temperatur w poszczególnych miesiącach.

promocja
promocja

W = Uw * h * m2 * ΔT

Miesiąc sezonu I II III IV IX X XI XII
Uw 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
h 744 672 744 360 384 744 720 744
m2 30 30 30 30 30 30 30 30
ΔT 21,8 21 17,4 12,2 7,3 12,1 17,3 20,8
Prognozowana miesięcna wielkość strat energii w W 535 234 465 696 427 205 144 936 92 506 297 079 411 048 510 682
Prognozowana miesięczna wielkość strat energii w kWh 535 466 427 145 93 297 411 511
Prognozowana wielkość strat energii przez okna w sezonie grzewczym 2 884 kWh

Dysponując obliczeniami prognozowanej wielkości strat ciepła można pokusić się o wykonanie prognozy i przybliżonego szacunku wartości strat. Aby wykonać takie obliczenie trzeba określić, jaki nośnik energii będzie wykorzystywany do ogrzewania obiektu, ustalić jego wartość opałową, czyli ilość energii przy spalaniu jednostki masy, cenę za jednostkę masy oraz cenę 1 kWh energii uzyskiwanej w wyniku spalania. Za chwilę przeprowadzimy takie obliczenie przyjmując dla ułatwienia, że paliwo ulega całkowitemu i zupełnemu spaleniu, a sprawność urządzeń wynosi 100%.

Na początek jednak prezentujemy tabelę, w której podano orientacyjne, uśrednione wartości opałowe i ceny za jednostkę masy albo objętości dla najpopularniejszych i najczęściej stosowanych do ogrzewania domów nośników energii oraz cenę 1 kWh energii uzyskanej w wyniku spalania.

Rodzaj paliwa Zawartość energii [MJ] Zawartość energii [kWh] Cena w zł w za jednostkę paliwa Cena w zł za 1 kWh
1kg węgla kamiennego 29 8,05 0,90 0,11
1l oleju opałowego 39 10,83 2,90 0,27
1m3 gazu ziemnego 34 9,44 1,30 0,14
1l propanu 25 6,94 1,78 0,26
1kg pellets 18 5,00 0,75 0,15
1kg drewna iglastego (15% wilgotności) 18 5,00 0,39 0,08
1 kWh energii energii 3,6 1,00 0,50 0,50
*Podane ceny energii nie uwzględniają kosztów dodatkowych, np. przesyłu, oprzyrządowania, dostawy.

Kolejna tabela, to już… pieniądze. Prognozowane wielkości strat ciepła (2884kWh) dla domu jednorodzinnego zlokalizowanego w Poznaniu, w którym inwestor przewiduje zastosowanie okien i drzwi balkonowych z PVC-U o powierzchni 30 m2 i wartości współczynnika przenikania ciepła Uw ≤ 1,1 W/(m2*K) przeliczamy na konkretne kwoty przy użyciu cen za jedną kWh energii uzyskiwanej z określonego nośnika.

 Nośnik energii Przewidywana wielkość strat energii kWh Cena za 1 kWh energii Wartość strat energii w zł
Węgiel kamienny 2.884 0,11 317,24
Olej opałowy 2.884 0,27 778,68
Gaz ziemny 2.884 0,14 403,76
Propan 2.884 0,26 749,84
Pellets 2.884 0,15 432,60
Drewno iglaste (15% wilgotności) 2.884 0,08 230,72
Energia elektryczna 2.884 0,50 1.442

Przyznać trzeba, że energia wyrażona w pieniądzu robi zupełnie inne wrażenie. Enigmatyczne kWh przybierają konkretny kształt monet i banknotów. A jak pomnożymy je przez przewidywany okres użytkowania okien, wtedy dopiero jest o czym myśleć. To jest właśnie praktyczne znaczenie wartości współczynników przenikania ciepła okien i drzwi balkonowych i porównywania tych wartości na etapie przedkontraktowym.

OKNOTEST.PL

Niniejszy artykuł jest fragmentemVademecum Okien PVC 2017wyd.ALUPLAST Sp. z o.o.

Zobacz także
Amberline AmberSafe Alu
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Pozbud System HS
drzwi unoszono-przesuwne HST drewniane
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Tur-Plast Aliplast Imperial
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
NexBau Euro Design 70
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
AM Okna Aliplast Genesis 75
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Wegiel System HS
drzwi unoszono-przesuwne HST drewniane
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Popularne