Umowne klauzule niedozwolone

19.10.2009
Udostępnij

Podpis złożony pod umową oznacza, że się godzimy na zawarte w niej postanowienia.

Informacji, które są w umowie, nigdy nie zastąpią nam ustne zapewnienia pracownika firmy ani slogany reklamowe. Zawierając umowę zawsze należy pamiętać o rzymskiej zasadzie "Verba volant, scripta manent" ? "Słowa ulatują, pismo pozostaje".

Umowę zawieramy na piśmie, aby w razie ewentualnego sporu wykorzystać ją jako jeden z możliwych środków dowodowych.

Często zdarza się, że zgodna z prawem umowa zawiera jednocześnie jeden lub więcej paragrafów albo ustępów, które z prawem zgodne nie są, czyli tak zwane klauzule niedozwolone.

Klauzula niedozwolona (art. 3851 k.c.) to zapis w umowie (zdanie, postanowienie, paragraf, ustęp ), który jednocześnie spełnia trzy warunki:

 • Nie był uzgodniony indywidualnie z konsumentem. (Sytuacja najczęściej występująca, gdy przedsiębiorca posługuje się wzorcem umowy, a konsument po prostu go podpisuje).
 • Jest sprzeczny z dobrymi obyczajami.
 • Rażąco narusza interesy konsumenta.

Art. 3853 Kodeksu cywilnego szczegółowo specyfikuje listę postanowień umownych, które uznane mogą być za niedozwolone. Przykładowo w umowie nie powinien znaleźć się zapis, który:

 • Daje przedsiębiorcy możliwość zmiany umowy bez zgody konsumenta.
 • Możliwość rozwiązania umowy, daje wyłącznie przedsiębiorcy.
 • Zobowiązuje tylko konsumenta do zapłacenia odstępnego lub kary umownej.
 • Daje przedsiębiorcy możliwość podwyższenia ceny, a konsumentowi nie daje możliwości odstąpienia od umowy.
 • Przewiduje obowiązek konsumenta do zapłaty za wadliwie wykonaną usługę.

Oczywiście powyższa lista to tylko przykład, a postanowień, które mogą być uznane za niedozwolone jest znacznie więcej.

Kontrolę nad niedozwolonymi postanowieniami umów sprawują sądy.

 

Istnieją dwa sposoby uznania klauzuli umownej za niedozwoloną.

1. Wniesienie sprawy do sądu cywilnego.

Sąd będzie oceniał nie tylko samą klauzulę, ale całą treść i kontekst umowy. Jeżeli uzna klauzulę za niedozwoloną, to przestanie ona obowiązywać.

Klauzula umowy uznana w ten sposób za niedozwoloną przestaje wiązać wyłącznie osobę, która wniosła sprawę do sądu.

Klauzula uznana za niedozwoloną przez sąd nie będzie dla konsumenta wiążąca, ale cała umowa w pozostałej części nadal będzie obowiązywała. Każdy kolejny konsument musi nawet identyczny zapis w umowie z tym samym przedsiębiorcą, zaskarżyć w sądzie.

2. Wniesienie sprawy do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

Postanowienia umów uznane za niedozwolone przez ten sąd, zostają wpisane na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Postanowienie umowy wpisane na listę klauzul niedozwolonych Prezesa UOKiK przestaje obowiązywać wszystkich konsumentów.

Aby odzyskać pieniądze, które już wpłaciliśmy zgodnie z tą niedozwoloną klauzulą, należy wnieść jednak sprawę do sądu cywilnego.

Dokonując zakupu okien i zamawiając związane z tym usługi należy przede wszystkim:

 • Pamiętać i dopominać się przy zawieraniu transakcji o przygotowanie i przedstawienie umowy.
 • Dokładnie przeczytać dokumenty, które mają być podpisane.
 • Żądać od sprzedawcy wyjaśnień, jeśli którykolwiek zapis w umowie, gwarancji czy innym dokumencie budzi nasze najmniejsze wątpliwości. Rozsądnym jest, aby uzyskane w ten sposób wyjaśnienia i interpretacje dodatkowo zawrzeć w zawieranej umowie.
 • Dołożyć wszelkich starań, by postanowienia umowy były jasne dla obu stron i by obie strony interpretowały je w ten sam sposób. To najprostszy sposób na uniknięcie niepotrzebnych komplikacji w realizacji zobowiązań umownych.

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.33 / 5.00
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.93 / 5.00
Awilux Aliplast Ultraglide HS
drzwi unoszono-przesuwne HST aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Maszrol Schüco Corona CT70
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Vetrex V82
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Sokółka Euro
okna i drzwi balkonowe drewniane
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Okna Debow OD Elegance
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Pagen Sun Intelligent
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne
Budvar
ocena gwiazdki 4.31 / 5.00
2 opinie
1510
4601
Vetrex
ocena gwiazdki 4.34 / 5.00
9 opinii
1514
79984
firma zbadała okna
Team-Plast
ocena gwiazdki 4.65 / 5.00
3 opinie
66
28088
Oknoplast Łańcut
ocena gwiazdki 4.33 / 5.00
2 opinie
0
602
Grupa SOLO
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
0 opinii
0
984
Dobroplast
ocena gwiazdki 4.29 / 5.00
1 opinia
0
1783
Team-Plast
ocena gwiazdki 4.65 / 5.00
3 opinie
21
28088
Pozbud
ocena gwiazdki 4.33 / 5.00
0 opinii
0
797
Thermofasada Zachód
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
570
AM Okna
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
583
Termo Profil
ocena gwiazdki 3.00 / 5.00
0 opinii
0
766
Windows 2000
ocena gwiazdki 4.50 / 5.00
1 opinia
0
1087
Wegiel
6.00 / 5.00
0 opinii
0
748
Gebauer
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
0 opinii
0
402
Doorsy
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
1 opinia
0
363
PAMO
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
728
Fasada
ocena gwiazdki 4.50 / 5.00
0 opinii
0
1092
Thermofasada Zachód
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
570
NexBau
ocena gwiazdki 4.60 / 5.00
0 opinii
0
1011
Ronkowski
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
554
Aluron
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
775
Windows 2000
ocena gwiazdki 4.50 / 5.00
1 opinia
0
1087
Witraż
ocena gwiazdki 4.18 / 5.00
3 opinie
0
2479
Dako
ocena gwiazdki 4.44 / 5.00
1 opinia
0
2290