Umowne klauzule niedozwolone

19.10.2009
Udostępnij

Podpis złożony pod umową oznacza, że się godzimy na zawarte w niej postanowienia.

Informacji, które są w umowie, nigdy nie zastąpią nam ustne zapewnienia pracownika firmy ani slogany reklamowe. Zawierając umowę zawsze należy pamiętać o rzymskiej zasadzie "Verba volant, scripta manent" ? "Słowa ulatują, pismo pozostaje".

Umowę zawieramy na piśmie, aby w razie ewentualnego sporu wykorzystać ją jako jeden z możliwych środków dowodowych.

Często zdarza się, że zgodna z prawem umowa zawiera jednocześnie jeden lub więcej paragrafów albo ustępów, które z prawem zgodne nie są, czyli tak zwane klauzule niedozwolone.

Klauzula niedozwolona (art. 3851 k.c.) to zapis w umowie (zdanie, postanowienie, paragraf, ustęp ), który jednocześnie spełnia trzy warunki:

 • Nie był uzgodniony indywidualnie z konsumentem. (Sytuacja najczęściej występująca, gdy przedsiębiorca posługuje się wzorcem umowy, a konsument po prostu go podpisuje).
 • Jest sprzeczny z dobrymi obyczajami.
 • Rażąco narusza interesy konsumenta.

Art. 3853 Kodeksu cywilnego szczegółowo specyfikuje listę postanowień umownych, które uznane mogą być za niedozwolone. Przykładowo w umowie nie powinien znaleźć się zapis, który:

 • Daje przedsiębiorcy możliwość zmiany umowy bez zgody konsumenta.
 • Możliwość rozwiązania umowy, daje wyłącznie przedsiębiorcy.
 • Zobowiązuje tylko konsumenta do zapłacenia odstępnego lub kary umownej.
 • Daje przedsiębiorcy możliwość podwyższenia ceny, a konsumentowi nie daje możliwości odstąpienia od umowy.
 • Przewiduje obowiązek konsumenta do zapłaty za wadliwie wykonaną usługę.

Oczywiście powyższa lista to tylko przykład, a postanowień, które mogą być uznane za niedozwolone jest znacznie więcej.

Kontrolę nad niedozwolonymi postanowieniami umów sprawują sądy.

 

Istnieją dwa sposoby uznania klauzuli umownej za niedozwoloną.

1. Wniesienie sprawy do sądu cywilnego.

Sąd będzie oceniał nie tylko samą klauzulę, ale całą treść i kontekst umowy. Jeżeli uzna klauzulę za niedozwoloną, to przestanie ona obowiązywać.

Klauzula umowy uznana w ten sposób za niedozwoloną przestaje wiązać wyłącznie osobę, która wniosła sprawę do sądu.

Klauzula uznana za niedozwoloną przez sąd nie będzie dla konsumenta wiążąca, ale cała umowa w pozostałej części nadal będzie obowiązywała. Każdy kolejny konsument musi nawet identyczny zapis w umowie z tym samym przedsiębiorcą, zaskarżyć w sądzie.

2. Wniesienie sprawy do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

Postanowienia umów uznane za niedozwolone przez ten sąd, zostają wpisane na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Postanowienie umowy wpisane na listę klauzul niedozwolonych Prezesa UOKiK przestaje obowiązywać wszystkich konsumentów.

Aby odzyskać pieniądze, które już wpłaciliśmy zgodnie z tą niedozwoloną klauzulą, należy wnieść jednak sprawę do sądu cywilnego.

Dokonując zakupu okien i zamawiając związane z tym usługi należy przede wszystkim:

 • Pamiętać i dopominać się przy zawieraniu transakcji o przygotowanie i przedstawienie umowy.
 • Dokładnie przeczytać dokumenty, które mają być podpisane.
 • Żądać od sprzedawcy wyjaśnień, jeśli którykolwiek zapis w umowie, gwarancji czy innym dokumencie budzi nasze najmniejsze wątpliwości. Rozsądnym jest, aby uzyskane w ten sposób wyjaśnienia i interpretacje dodatkowo zawrzeć w zawieranej umowie.
 • Dołożyć wszelkich starań, by postanowienia umowy były jasne dla obu stron i by obie strony interpretowały je w ten sam sposób. To najprostszy sposób na uniknięcie niepotrzebnych komplikacji w realizacji zobowiązań umownych.

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Abakus redTECH / redARTE
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
WKA IDEAL 2000
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
AL-TECH Aliplast Genesis 75
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Wegiel Ideal 7000
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Feneste Softline 82 MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Jarbetal Aluprof MB-77 HS
drzwi unoszono-przesuwne HST aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne