Energooszczędność

Drzwi balkonowe czteroskrzydłowe
AdamS AS Plus

Drzwi balkonowe czteroskrzydłowe AdamS Aluplast 7000
powierzchnia: 4,80m2
wymiary: 3,00m x 1,60m
AdamS logo

1168 kWh

129,00 - 584,00 zł

Szacunkowe zmniejszenie zużycia energii oraz możliwy zakres korzyści finansowych w zależności od rodzaju paliwa, którym ogrzewasz dom

Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły

Wybierając Drzwi balkonowe czteroskrzydłowe AdamS AS Plus możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 1168 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Rodzaj
paliwa
Oszczędność
Pieniądze Paliwo
Węgiel kamienny 129 zł 145 kg
Olej opałowy 315 zł 108 l
Gaz ziemny 164 zł 124 m3
Propan 304 zł 168 l
Pellet 175 zł 234 kg
Suche drewno iglaste 210 zł 234 kg
Prąd 584 zł 1168 kWh
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin
Rodzaj
paliwa
Redukcja emisji CO2
Węgiel kamienny 309 kg
Olej opałowy 345 kg
Gaz ziemny 248 kg
Propan 269 kg
Pellet 311 kg
Suche drewno iglaste 280 kg
Prąd 0 kg
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin

Szczegółwe porównanie energooszczędności

Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2

Drzwi balkonowe czteroskrzydłowe
AdamS AS Plus 1
Standardowe Drzwi balkonowe czteroskrzydłowe 2
Drzwi balkonowe czteroskrzydłowe AdamS Aluplast 7000 Drzwi balkonowe czteroskrzydłowe AdamS Aluplast 7000
Powierzchnia okna 4,80m2 4,80m2
Wielkość strat ciepła przez przewodzenie 475 kWh 475 kWh
Wielkość strat ciepła przez infiltrację 114 kWh 1282 kWh
Łączna wielkość strat ciepła 589 kWh 1757 kWh
Wartość strat energii w zależności od źródła
węgiel kamienny 65 zł 193 zł
olej opałowy 159 zł 474 zł
gaz ziemny 82 zł 246 zł
propan 153 zł 457 zł
pellet 88 zł 264 zł
drewno 106 zł 316 zł
prąd 294 zł 879 zł
Wielkość strat opału generowana przez straty energii
węgiel kamienny 73 zł 218 zł
olej opałowy 54 zł 162 zł
gaz ziemny 62 zł 186 zł
propan 85 zł 253 zł
pellet 118 zł 351 zł
drewno 118 zł 351 zł
prąd 294 zł 879 zł
Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii
węgiel kamienny 156 zł 465 zł
olej opałowy 174 zł 519 zł
gaz ziemny 125 zł 372 zł
propan 136 zł 405 zł
pellet 157 zł 467 zł
drewno 141 zł 422 zł
prąd 0 zł 0 zł

1 Dla konstrukcji „Drzwi balkonowe czteroskrzydłowe AdamS AS Plus” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.

2 Standardowe Drzwi balkonowe czteroskrzydłowe - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.

Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.

Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.

Drzwi balkonowe czteroskrzydłowe AdamS AS Plus

Właściwości użytkowe klasa / wartość
Wodoszczelności A9
Odproność na obciążenie wiatrem 5 C
Przepuszczalność powietrza 4
Współczynnik przenikania ciepła 1,1
Konstrukcja w Rankingu Okien tak
Ilość uzyskanych punktów 43
Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez Drzwi balkonowe czteroskrzydłowe AdamS AS Plus w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien
Zobacz w Rankingu Okien

Pozostałe okna AdamS AS Plus

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?