Energooszczędność

Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe
AdamS PF70

Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe AdamS Veka PF70
powierzchnia: 2,75m2
wymiary: 1,10m x 2,50m
AdamS logo

777 kWh

85,00 - 388,00 zł

Szacunkowe zmniejszenie zużycia energii oraz możliwy zakres korzyści finansowych w zależności od rodzaju paliwa, którym ogrzewasz dom

Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły

Wybierając Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe AdamS PF70 możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 777 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Rodzaj
paliwa
Oszczędność
Pieniądze Paliwo
Węgiel kamienny 85 zł 96 kg
Olej opałowy 210 zł 72 l
Gaz ziemny 109 zł 82 m3
Propan 202 zł 112 l
Pellet 117 zł 155 kg
Suche drewno iglaste 140 zł 155 kg
Prąd 388 zł 777 kWh
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin
Rodzaj
paliwa
Redukcja emisji CO2
Węgiel kamienny 206 kg
Olej opałowy 230 kg
Gaz ziemny 165 kg
Propan 179 kg
Pellet 207 kg
Suche drewno iglaste 186 kg
Prąd 0 kg
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin

Szczegółwe porównanie energooszczędności

Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2

Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe
AdamS PF70 1
Standardowe Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe 2
Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe AdamS Veka PF70 Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe AdamS Veka PF70
Powierzchnia okna 2,75m2 2,75m2
Wielkość strat ciepła przez przewodzenie 230 kWh 272 kWh
Wielkość strat ciepła przez infiltrację 0 kWh 735 kWh
Łączna wielkość strat ciepła 230 kWh 1007 kWh
Wartość strat energii w zależności od źródła
węgiel kamienny 25 zł 111 zł
olej opałowy 62 zł 272 zł
gaz ziemny 32 zł 141 zł
propan 60 zł 262 zł
pellet 35 zł 151 zł
drewno 41 zł 181 zł
prąd 115 zł 503 zł
Wielkość strat opału generowana przez straty energii
węgiel kamienny 29 zł 125 zł
olej opałowy 21 zł 93 zł
gaz ziemny 24 zł 107 zł
propan 33 zł 145 zł
pellet 46 zł 201 zł
drewno 46 zł 201 zł
prąd 115 zł 503 zł
Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii
węgiel kamienny 61 zł 266 zł
olej opałowy 68 zł 297 zł
gaz ziemny 49 zł 213 zł
propan 53 zł 232 zł
pellet 61 zł 268 zł
drewno 55 zł 242 zł
prąd 0 zł 0 zł

1 Dla konstrukcji „Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe AdamS PF70” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.

2 Standardowe Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.

Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.

Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.

Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe AdamS PF70

Właściwości użytkowe klasa / wartość
Wodoszczelności E1200
Odproność na obciążenie wiatrem 4 C
Przepuszczalność powietrza 4
Współczynnik przenikania ciepła 0,93
Konstrukcja w Rankingu Okien tak
Ilość uzyskanych punktów 35
Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe AdamS PF70 w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien
Zobacz w Rankingu Okien

Pozostałe okna AdamS PF70

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?