Energooszczędność

Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem
AdamS PF70

Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem AdamS Veka PF70
powierzchnia: 4,75m2
wymiary: 1,90m x 2,50m
AdamS logo

1201 kWh

132,00 - 600,00 zł

Szacunkowe zmniejszenie zużycia energii oraz możliwy zakres korzyści finansowych w zależności od rodzaju paliwa, którym ogrzewasz dom

Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły

Wybierając Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem AdamS PF70 możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 1201 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Rodzaj
paliwa
Oszczędność
Pieniądze Paliwo
Węgiel kamienny 132 zł 149 kg
Olej opałowy 324 zł 111 l
Gaz ziemny 168 zł 127 m3
Propan 312 zł 173 l
Pellet 180 zł 240 kg
Suche drewno iglaste 216 zł 240 kg
Prąd 600 zł 1201 kWh
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin
Rodzaj
paliwa
Redukcja emisji CO2
Węgiel kamienny 318 kg
Olej opałowy 355 kg
Gaz ziemny 254 kg
Propan 277 kg
Pellet 319 kg
Suche drewno iglaste 288 kg
Prąd 0 kg
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin

Szczegółwe porównanie energooszczędności

Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2

Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem
AdamS PF70 1
Standardowe Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem 2
Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem AdamS Veka PF70 Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem AdamS Veka PF70
Powierzchnia okna 4,75m2 4,75m2
Wielkość strat ciepła przez przewodzenie 397 kWh 470 kWh
Wielkość strat ciepła przez infiltrację 141 kWh 1269 kWh
Łączna wielkość strat ciepła 538 kWh 1739 kWh
Wartość strat energii w zależności od źródła
węgiel kamienny 59 zł 191 zł
olej opałowy 145 zł 470 zł
gaz ziemny 75 zł 243 zł
propan 140 zł 452 zł
pellet 81 zł 261 zł
drewno 97 zł 313 zł
prąd 269 zł 870 zł
Wielkość strat opału generowana przez straty energii
węgiel kamienny 67 zł 216 zł
olej opałowy 50 zł 161 zł
gaz ziemny 57 zł 184 zł
propan 78 zł 251 zł
pellet 108 zł 348 zł
drewno 108 zł 348 zł
prąd 269 zł 870 zł
Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii
węgiel kamienny 142 zł 460 zł
olej opałowy 159 zł 514 zł
gaz ziemny 114 zł 368 zł
propan 124 zł 401 zł
pellet 143 zł 463 zł
drewno 129 zł 417 zł
prąd 0 zł 0 zł

1 Dla konstrukcji „Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem AdamS PF70” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.

2 Standardowe Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.

Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.

Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.

Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem AdamS PF70

Właściwości użytkowe klasa / wartość
Wodoszczelności E900
Odproność na obciążenie wiatrem 3 C
Przepuszczalność powietrza 4
Współczynnik przenikania ciepła 0,93
Konstrukcja w Rankingu Okien tak
Ilość uzyskanych punktów 33
Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem AdamS PF70 w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien
Zobacz w Rankingu Okien

Pozostałe okna AdamS PF70

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?