Pytanie 1

Czego dotyczy wymaganie, co do sposobu wykonania prac związanych z montażem okien, znajdujące się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie?

oknotest.pl © 2007-2016 · tel.: +48 61 625 69 49 · mob.: +48 516 156 645 · kontakt@oknotest.pl